Javni razpisi

 

Regionalno predstavništvo UNHCR v okviru javnih razpisov vabi ponudnike k oddaji ponudb, kadar potrebuje določene storitve ali blago.

Razpisi se razlikujejo glede na področje in lahko vključujejo storitve, kot so grafično oblikovanje, tiskanje, vzdrževanje spletne stran in družbenih omrežij, in pomoč pri odnosih z javnostmi ter splošno logistiko, varnostne in potovalne storitve.

Javni razpisi

Kot področni urad za vse nakupe v višini 5,000 ali več ameriških dolarjev razpišemo odprti postopek zbiranja ponudb.

V nekaterih primerih UNHCR s ponudnikom blaga ali storitev sklene dolgoročni sporazum o sodelovanju. Ti dogovori so sklenjeni za blago, ki ga UNHCR-jevo osebje vsakodnevno potrebuje pri svojem delu, in zagotavljajo, da organizacija lahko hitro sklene naročilo po v naprej določeni ceni.

Posebni pogoji za sodelovanje na javnih razpisih so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Merila pri izboru javnih naročil so predlagana cena in skupna vrednost, celovitost in inovativnost predlagane rešitve, izkušnje s podobnimi projekti in predhodno sodelovanje z UNHCR-jem, drugimi agencijami Združenih narodov ali organizacijami, ki delujejo na področju azila in migracij.

Odločitev UNHCR-ja pri izboru ponudnika je končna in absolutna. Regionalno predstavništvo UNHCR-ja ni zavezano sprejeti nobene od prejetih ponudb. Možen je tudi drugi krog zbiranja ponudb ali pogajanja s ponudniki v ožjem krogu, v kolikor je to potrebno.

Javni razpisi so objavljeni tukaj.

Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati v predpisanem roku. Zapoznele vloge ne bodo upoštevane.