UNHCR v srednji Evropi si prizadeva, da bi imeli vsi prosilci za azil omogočen dostop do ozemlja, pravičnih in učinkovitih azilnih postopkov in dostojnih pogojev sprejema. UNHCR spodbuja tudi aktivno vključitev beguncev v sprejemne skupnosti ali preselitev, v primeru, ko begunec ne more ostati v prvi sprejemni državi. V mandat UNHCR sodi tudi ugotavljanje prisotnosti pojava apatridnosti (odsotnost državljanstva) v srednjeevropski regiji ter zaščita oseb brez državljanstva. Agencija obenem lobira za razvoj ustreznih nacionalnih pravnih okvirov, ki bi omogočali uspešno reševanje problema apatridnosti ter pripomogli k zmanjševanju števila oseb brez državljanstva.

UNHCR si prizadeva zagotoviti, da so pri vseh programih pomoči in zaščite razseljene osebe v središču odločevalskega procesa, ko gre za njihovo zaščito in dobrobit. Zato predstavniki UNHCR – v okviru strategije za zagotavljanje enakih pravic (Age, Gender and Diversity – AGD), vsako leto obiščejo številne centre za pridržanje in sprejemne centre, kot tudi domovanja beguncev, da bi od prosilcev za azil in beguncev izvedeli čim več o njihovih potrebah in težavah. Agencija posveča posebno pozornost najbolj ranljivim skupinam ljudi – otrokom, ženskam, starejšim ljudem in ljudem s posebnimi potrebami.

UNHCR v srednji Evropi ozavešča javnost o stiski razseljenih oseb in problemih, s katerimi se soočajo osebe brez državljanstva. V ta namen regionalno predstavništvo izdaja informacije v tiskani in elektronski obliki, in sicer v vseh sedmih državah, za katere je pristojno. Tesno sodeluje tudi z mediji, da bi lahko čim bolje pojasnilo potrebe razseljenih oseb po svetu, kot tudi tistih, ki iščejo mednarodno zaščito v srednji Evropi.