UNHCR v Sloveniji

AKTIVNOSTI UNHCR V SLOVENIJI

UNHCR pokriva Slovenijo z Regionalnega predstavništva za Srednjo Evropo v Budimpešti.

 

Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi akterji

UNHCR v Sloveniji je v rednih stikih z vlado, ministrstvi in vladnimi agencijami. Hkrati UNHCR vlado redno obvešča o svojem mnenju o zakonodaji, ki neposredno vpliva na življenje beguncev in prosilcev za azil.

Prav tako UNHCR v Sloveniji aktivno koordinira in sodeluje z nevladnimi organizacijami. Z namenom koordinacije nevladnih organizacij, je oblikoval specializirano delovno skupino:

  • Delovna skupina za zaščito beguncev se tedensko srečuje in preglejuje stanje glede zaščite beguncev ter oblikuje predloge za izboljšave ter akcijske načrte za informiranje o možnostih zaščite, predvsem v povezavi z zaprositvijo za azil v Sloveniji in dostopom do azilnih postopkov, identifikacijo ljudi s posebnimi potrebami in njihovo napotitev k podpori, svetovanje in oskrbo. Članice te delovne skupine so UNHCR, UNICEF, IOM (Mednarodna organizacija za migracije), PiC (Pravno-informacijski center), Mirovni inštitut, Amnesty International, Slovenska filantropija in Inštitut za afriške študije.

UNHCR se skupaj z deležniki vključuje tudi v aktivnosti, ki podpirajo integracijo beguncev v družbo, in da je zagotovljen učinkovit sistem integracije.

Osebe brez državljanstva

Slovenija je ratificirala Konvencijo o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954, ni pa podpisnica Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961. UNHCR se zato zavzema, da pristopi tudi k slednji.

UNHCR se prav tako zavzema za trajno rešitev problemov, s katerimi se soočajo osebe, ki nimajo državljanstva nobene države ter s tem tudi ne s tem povezane zaščite.

Ostale aktivnosti

Aktivnosti UNHCR v Sloveniji so podprte z aktivnostmi informiranja javnosti, vključno z vzpostavljanjem odnosov z mediji, objavljanjem relevantnih informacij na slovenski spletni strani in v publikacijah za specifične ciljne skupine.

UNHCR se zavzema tudi za razvoj programa za preselitve in podpira prizadevanja držav članic Evropske unije, da skupaj najdejo učinkovit odgovor na trenutno begunsko krizo, ki jo vsaka posamezna država ne more rešiti sama.

Zagovorništvo in pomoč pri ustanavljanju mehanizmov za preverjanje kakovosti pravičnih azilnih postopkov, ki nudijo enake možnosti za vse prosilce za azil ostajata dodatni prednostni nalogi UNHCR v Sloveniji. UNHCR v tem pogledu nudi tudi podporo partnerjem in akterjem, ki se ukvarjajo z azilnimi postopki v državi.

Od leta 2005 se Slovenija redno vključuje v ocenjevanje z udeležbo z namenom, da identificira pomanjkljivosti in predlaga skupne rešitve. V tem kontekstu ocenjuje tudi izvajanje globalne strategije UNHCR za zagotavljanje enakih pravic (Age, Gender and Diversity – AGD).