UNHCR v številkah

Regionalno predstavništvo UNHCR za srednjo Evropo mesečno pridobiva podatke državnih institucij v srednji Evropi, odgovornih za področji begunstva in migracij. Analiza teh podatkov omogoča prepoznavanje trendov ter sprememb števila prosilcev za azil, ugotavljanje matičnih držav prosilcev ter vrste mednarodne zaščite, za katero so le-ti zaprosili ali pa jim je bila priznana. Namen analiziranja podatkov je tudi nadziranje razmer, v katerih živijo mladoletniki brez spremstva, žrtve trgovine z ljudmi ter druge ranljive skupine. Le tako imajo programski oddelek, oddelek za zaščito ter oddelek za odnose z javnostmi predstavništva UNHCR v Budimpešti nadzor nad razmerami v regiji. Ti podatki so tudi vodilo pri načrtovanju regijskih operacij in kadrovanju ter pri oblikovanju proračuna.

Višina proračunskih sredstev UNHCR-ja na globalni ravni znaša za leto 2016 7,5 milijarde ameriških dolarjev. Ta obseg sredstev se lahko še naprej povečuje, saj je določen sorazmerno s potrebami razseljenih ljudi po svetu. Proračun predstavništva za srednjo Evropo za leto 2017 znaša okoli 17,6 milijona ameriških dolarjev in med drugim pokriva stroške delovanja tranzitnega centra na Slovaškem ter stroške aktivnosti spremljanja sprejemnih pogojev v regiji.

V preteklih letih je UNHCR povečal sredstva za aktivnosti na terenu ter zmanjšal administrativne stroške in stroške zaposlenih. Trenutno ima agencija okoli 10,800 zaposlenih – 85 odstotkov teh, ki se nahajajo v 128 državah, deluje na terenu v 135 regionalnih in državnih uradih, kot tudi v 279 področnih uradih ter uradih na nižji ravni.

Regionalno predstavništvo UNHCR za srednjo Evropo ima okoli 60 zaposlenih, ki delajo v uradu v Budimpešti in v šestih nacionalnih uradih po srednji Evropi. Od leta 2008 se v Budimpešti nahaja tudi UNHCR-jev storitveni center, kjer svoje delo opravlja okoli 230 zaposlenih.