Prosta delovna mesta

 

Delo v organizaciji UNHCR je zelo raznoliko, polno izzivov in zahteva osebje, ki je predano delu in organizaciji, odzivno in motivirano za delo ter poseduje strokovno znanje za opravljanje takšnega dela.

Delovna mesta v UNHCR-ju zasedajo različni strokovnjaki – od svetovalcev za zaščito beguncev, do strokovnjakov s področja oblikovanja in vodenja programov pomoči, logistike, komunikacije, upravljanja s človeškimi viri in mednarodnih odnosov. Zaposleni, ki delujejo kot mednarodno osebje UNHCR-ja, v času svoje kariere delajo na različnih lokacijah, ki se včasih nahajajo na najbolj nedostopnih in oddaljenih predelih sveta.

 

Prosta delovna mesta

UNHCR objavlja javne in interne razpise za prosta delovna mesta, za katera so potrebna posebna strokovna znanja in veščine. Zainteresirani kandidati, ki se želijo prijaviti na javno objavljena delovna mesta, morajo skupaj s svojo prijavnico predložiti tudi izpolnjen obrazec P-11 (osebna zgodovina). Prijave je treba poslati na elektronski naslov, ki je naveden v objavi delovnega mesta.

UNHCR stremi k raznolikosti na delovnih mestih ter spodbuja udeležbo ženskih predstavnic na natečajih.
V okviru kadrovske politike UNHCR-ja imajo pri prijavljanju na določena delovna mesta prednost kandidati znotraj organizacije. Kadar ni primernih kandidatov, je delovno mesto objavljeno tudi javno.

V prvem krogu ocenjevanja komisija določi ožji izbor kandidatov, ki jih povabi na razgovor. Podatki in reference, ki jih kandidat navede v obrazcu P-11, se preverijo. Prijave po končanem izboru pregleda še strokovni svet, medtem ko mora končno odločitev o izbranem kandidatu potrditi predstavnik Visokega komisariata. Pred nastopom zaposlitve mora kandidat opraviti zdravniški pregled.

Izbirni postopki se lahko med seboj razlikujejo glede na vrsto delovnega mesta. Potek izbirnega postopka za določeno delovno mesto je vedno obrazložen v objavi prostega delovnega mesta.

Vsa aktualna prosta delovna mesta na Regionalnem predstavništvu UNHCR za srednjo Evropo ter obrazec P-11 so objavljeni tukaj.

UNHCR kandidatom ne zaračuna nikakršne pristojbine na kateri koli stopnji zaposlitvenega postopka.