Pripravništva

 

Regionalno predstavništvo UNHCR za srednjo Evropo nudi nadarjenim študentom in diplomantom, ki so predani vrednotam organizacije, priložnosti praktičnega usposabljanja v obliki pripravništva skozi vse leto. Pripravništvo navadno traja od treh do šestih mesecev.

Pripravništva potekajo na eni izmed treh oddelkov regionalnega predstavništva, in sicer na programskem oddelku, oddelku za zaščito in oddelku za odnose z javnostmi. Vsi oddelki se nahajajo v uradu regionalnega predstavništva v Budimpešti. V prijavnici mora kandidat navesti, na katerem oddelku bi želel opravljati pripravništvo, saj v nasprotnem primeru prijave ni mogoče obravnavati.

Delo, ki ga opravljajo pripravniki, je odvisno od trenutnih potreb določenega oddelka ter znanja, veščin in interesov pripravnika. Večina pripravnikov dela na projektih, od katerih imajo korist tako pripravniki sami, v smislu njihovega profesionalnega razvoja, kot seveda tudi UNHCR. Projekti, pri katerih sodelujejo pripravniki, potekajo na področjih pravne zaščite, mednarodnih odnosov, upravljanja programov pomoči, ozaveščanja ali informiranja javnostmi.

Potrebe UNHCR po novih pripravnikih so prisotne ves čas, a tudi odvisne od razpoložljivih možnosti izvajanja določenih nalog, potreb oddelkov in njihove zmožnosti sprejeti bodoče pripravnike in nadzirati njihovo delo.

Aktualni razpisi za pripravništva so objavljeni tukaj.

UNHCR svojim pripravnikom ne nudi finančne podpore. V času praktičnega usposabljanja pripravniki tudi sami krijejo stroške nastanitve, prevoza in zdravstvenega zavarovanja ter sami poskrbijo za pridobitev potrebnih dokumentov za vstop in bivanje na Madžarskem.

Kako poslati prijavnico?
Prijavnico pošlji regionalnemu predstavništvu UNHCR, ki se nahaja v Budimpešti (za kontaktne podatke pojdi na Stopi v stik z nami). Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec P-11, podroben življenjepis ter motivacijsko pismo, v katerem kandidat pojasni, zakaj si želi opravljati pripravništvo.