Pravni dokumenti

 

Ta stran vsebuje povezavo do obsežnega izbora mednarodnih in evropskih pravnih instrumentov ter nacionalnih zakonodaj s področij azila, migracij, zaščite beguncev in temeljnih pravic oseb brez državljanstva.

Ena glavnih nalog agencije ZN za begunce je tudi podajanje mnenj o obstoječi ali novi zakonodaji in predlogih amandmajev. Poleg tega oblikuje UNHCR tudi konkretna priporočila, da bi vladam pomagal pri oblikovanju nacionalnih zakonodaj, ki bi bile v skladu z mednarodnimi standardi.

Na spletnem portalu Refworld lahko dostopate do pravnih besedil, poročil za posamezne države in policy dokumentov.