Publikacije

 

Izdajanje UNHCR-jevih publikacij je pomemben del ozaveščanja javnosti o begunski problematiki ter poročanja o delu agencije na svetovni, regionalni in lokali ravni.

UNHCR nudi širok spekter gradiv za različne ciljne skupine – od tematskih brošur in informativnih letakov, ki podajajo odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, do različnih priročnikov in pravnih publikacij. Poleg tega regionalni in državni uradi izdajajo tudi publikacije, ki pokrivajo specifične teme in so namenjene specifičnemu občinstvu v posameznih državah.