Generalna skupščina Združenih narodov je 14. decembra 1950 ustanovila Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR). Naloga UNHCR je voditi in usklajevati mednarodne aktivnosti, katerih namen je zaščita beguncev, in reševanje s tem povezanih problemov po svetu. Poslanstvo urada Visokega komisariata ZN za begunce je ščititi pravice in dobrobit beguncev. UNHCR si prizadeva zagotoviti, da ima vsak posameznik pravico zaprositi za azil in si poiskati varno zatočišče v drugi državi, z možnostjo prostovoljne vrnitve v domovino, integracije v lokalno skupnost ali preselitve v tretjo državo. Obenem UNHCR nudi pomoč tudi osebam brez državljanstva.

Organizacija UNHCR je v več kot šestdesetih letih delovanja pomagala milijonom ljudi ustvariti novo življenje. Danes približno 7680 zaposlenih v več kot 125 državah nadaljuje z zagotavljanjem pomoči 33,9 milijonom ljudi po vsem svetu.