Sodelovanje

 

UNHCR pogosta izvaja projekte, h katerim povabi zunanje svetovalce, nevladne organizacije ali specializirana podjetja, da bi s pomočjo skupnega znanja lahko izpeljali določene naloge v okviru teh projektov.

Med te projekte sodi tudi izvedba raziskav, priprava usposabljanj, priprave za izvedbo študij primerov ali aktivnosti spremljanja pogojev sprejema prosilcev za azil (na primer zdravstvene oskrbe).

Sodelovanje

Splošni pogoji in pravila sodelovanja pri določenem projektu so navedeni v posameznem razpisu. Posamezniki, organizacije in podjetja, ki želijo sodelovati, so vabljeni, da svoje predloge predložijo do določenega datuma in ure, ki sta navedena v razpisu. Vloge, ki so podane po tem roku, niso upoštevane.

Razpisi za sodelovanje so objavljeni tukaj.

 

Ugodnosti pri sodelovanju z UNHCR-jem

Posledice vojn, preganjanja in konfliktov čutijo vsi ljudje, tudi tisti, ki jih sami niso neposredno izkusili. Vsi vemo, da nemiri po svetu negativno vplivajo na delovanje svetovnih borz. Varno in prijazno okolje je osnova, na kateri se gradijo uspešna podjetja, tako na lokalni kot na globalni ravni.

Pomagati ljudem, ki so se znašli v stiski, prinaša koristi tako tistim, ki jim je pomoč nudena, kot tistim, ki pomoč nudijo. Poslovnim skupnostim, ki pomagajo UNHCR pri ustvarjanju stabilnejših razmer na svetu, se njihova pomoč obrestuje.

Interes poslovnih skupnosti je prispevati tudi k trajnim rešitvam za begunce.

Zakaj UNHCR? 

Vodilna humanitarna organizacija:  UNHCR deluje globalno; organizacija je prejela tudi dve Nobelovi nagradi za mir.

Neposreden učinek: 85 odstotkov vsega osebja UNHCR deluje na terenu.

Širok doseg: UNHCR je prisoten v 120 državah ter nudi pomoč in zaščito najbolj ranljivim skupinam na svetu.

Usmerjenost k rešitvam: UNHCR nudi pomoč 36,4 milijonom ljudi po svetu.

Podjetja, ki podpirajo UNHCR, imajo zaradi tega naslednje ugodnosti:

  • ustvarjanje dobrega imena podjetja na nacionalni in mednarodni ravni;
  • prek izvajanja aktivnosti se kažejo vrednote podjetja, podjetje pa pri tem izkazuje svojo družbeno odgovornost;
  • sodelovanje ima pozitiven vpliv na vlagatelje ali stranke, ki podpirajo družbeno odgovorna podjetja;
  • povečuje se zmožnost podjetja obdržati nadarjene zaposlene, ki vse bolj cenijo delodajalce z etičnimi in socialnimi vrednotami;
  • spodbuja stabilnost na trgih in politično stabilnost ter najemanje kvalificirane delovne sile, ki prihaja iz rehabilitiranih območij;
  • podjetja, ki podpirajo UNHCR, lažje prodrejo na svetovne trge;
  • sodelovanje pri humanitarnih programih prinaša tudi znanje o lokalnem okolju;
  • stopnja priznavanja ter prepoznavnosti sodelovanja med podjetji in UNHCR je skupno določena glede na količino ponujene in sprejete podpore.