Evalvacije in raziskovanje

 

UNHCR si prizadeva za pomembnost evalvacije in njene vloge pri podpori organizacijske odgovornosti, učenja in nenehnega izboljševanja uspešnosti UNHCR-ja pri izvajanju zaščite, pomoči in reševanja potreb beguncev, oseb brez državljanstva, notranje razseljenih oseb in drugih relevantnih oseb. UNHCR-jev dokument o politiki evalvacije iz leta 2016 zagotavlja okrepljeno funkcijo vrednotenja v UNHCR-ju, ki temelji na načelih neodvisnosti, nepristranskosti, verodostojnosti in uporabnosti. Dokument vključuje norme in standarde evalvacije Združenih narodov ter uvaja določbe o zagotavljanju kakovosti vrednotenja kot temelj ustvarjanja visokokakovostnih verodostojnih izdelkov za vrednotenje. Ta politika velja za vse evalvacije, ki jih je naročil in jih upravlja UNHCR.

UNHCR izvaja sistematično analiziranje in ocenjevanje lastnih projektov, programov, praks in politik.

UNHCR prav tako spodbuja raziskave na področjih begunstva, migracij in človekoljubnih dejavnosti ter stremi k izmenjavi idej, izkušenj ter informacij med različnimi akterji humanitarne, akademske, politične in medijske skupnosti.

Na tej strani lahko najdeš zbirko različnih študij in poročil, znanstvenih in raziskovalni člankov, časopisov in revij ter evalvacijsko in raziskovalno gradivo, ki se nanaša na posamezne države. Nabor raziskovalnih orodij je namenjen raziskovalcem kot pomoč pri njihovem delu. V slovarčku izrazov so pojasnjeni osnovni izrazi.