Spremljanje sprejemnih pogojev

 

Sprejemni pogoji predstavljajo način ravnanja držav s prosilci za azil od trenutka, ko so ti vložili prošnjo za azil.

Kvaliteta sprejemnih pogojev je odvisna od: možnosti dostopa prosilcev za azil do ustreznih informacij ob prečkanju meje, bivalnih pogojev v begunskih centrih, možnosti dostopa do pravnega svetovanja, dostopa do izobrazbe, zdravstvene oskrbe in zaposlitve, trajanja azilnega postopka ter možnosti svobode gibanja.

Upoštevajoč mednarodne in regionalne instrumente o varstvu človekovih pravic ter določila begunskega prava so države odgovorne spoštovati in zagotavljati temeljne človekove pravice vsem ljudem, ki se znajdejo na ozemljih teh držav oziroma so v njihovi pristojnosti. To pomeni, da morajo države tem osebam zagotoviti sprejemne pogoje, ki so v skladu z mednarodnimi standardi.

Kljub vsemu pa se v praksi lahko države do neke mere same odločijo, kakšno obliko pomoči bodo ponudile beguncem in prosilcem za azil. Nekatere se odločijo za minimalno oskrbo, medtem ko jim druge države nudijo širok spekter pomoči in pravic. Prav tako različne države različno dojemajo, kaj minimalni standardi in pogoji vključujejo in česa ne.

Agencija ZN za begunce želi zagotoviti, da so sprejemni pogoji, ki jih nudi določena država, primerni in v skladu z mednarodnimi standardi. Zato UNHCR ali njegove partnerske organizacije redno spremljajo kvaliteto sprejemnih pogojev, ki jo zagotavljajo srednjeevropske države. Agencija za begunce se tudi zavzema za izboljšave, ko ti pogoji niso primerni za življenje.

V okviru aktivnosti spremljanja sprejemnih pogojev obravnavajo UNHCR in njegovi partnerji več vidikov, vključno z dolžino časa, ki ga mora prosilec za azil preživeti v priporu, bivalnimi pogoji v centrih za pridržanje tujcev, v sprejemnih, nastanitvenih in ostalih centrih, strokovno usposobljenostjo osebja in tolmačev, ki nudijo podporo beguncem in prosilcem za azil, zagotavljanjem kvalitetnega izobraževanja šoloobveznih otrok in primernostjo zdravstvene oskrbe.

(Ne)ustreznost sprejemnih pogojev lahko bistveno vpliva na kasnejše možnosti vključevanja beguncev v sprejemno skupnost. Zato UNHCR meni, da je izredno pomembno, kakšni so življenjski pogoji, v katerih živijo prosilci za azil med azilnim postopkom. Prav tako agencija želi, da se prosilcem za azil v tem času omogoči dostop do jezikovnih tečajev in družabnih aktivnosti. UNHCR tudi spodbuja vlade, da prosilcem za azil omogočijo pridobitev lastnega zaslužka, predvsem takrat, ko azilni postopki trajajo več mesecev ali let.