Trenutne izredne razmere po svetu

 

UNHCR izvaja različne aktivnosti v 128 državah po svetu. Največje število UNHCR-jevih zaposlenih deluje v Aziji in Afriki, saj sta to kontinenta, kjer živi največje število beguncev in notranje razseljenih oseb, obenem pa so to področja, iz katerih tudi izhaja največ razseljenih oseb.

Zagotavljanje nujne pomoči ljudem, ki bežijo pred konflikti in preganjanem, predstavlja velik del UNHCR-jevih globalnih aktivnosti. V takšnih situacijah UNHCR tem osebam zagotavlja osnovne življenjske potrebščine – hrano, pitno vodo; zagotavlja zdravstveno oskrbo, primerne sanitetne pogoje ter priskrbi zatočišče. Druge pomembne oblike pomoči vključujejo registracijo beguncev, podporo in svetovanje pri zaprošanju za azil, izobraževanje ter splošno svetovanje. UNHCR pomaga tudi pri zagotavljanju prevoza, kadar je to potrebno ter nudi pomoč beguncem pri integraciji v lokalno okolje ali pri reintegraciji beguncev, ki so se vrnili v domovino, vključno z aktivnostmi za pridobitev zaslužka in vzpostavljanjem potrebne infrastrukture.