Select a language for our global site:

Select a country site:
 
Pool aastat sõda

Pool aastat sõda

Kommentaar ÜRO pagulasameti UNHCR esindaja Põhja- ja Baltimaades

UNHCR-i arvamus Eesti riigipiiri seaduse muutmise kohta

UNHCR-i arvamus Eesti riigipiiri seaduse muutmise kohta

UNHCRi Põhja- ja Baltimaade esindus on esitanud oma seisukohad Eesti riigipiiri seaduse ja teiste sellega seonduvate seaduste muutmise eelnõu kohta. Seadusemuudatused esitas Eesti valitsus kiirmenetluses 6. aprillil. Muudatustega nähakse ette uued sätted ja muudatused...