Andmed ja infoallikad

Meediale ja avalikkusele suunatud andmed, statistika ja muud infoallikad.

ÜRO pagulasamet UNHCR pakub põhjalikke andmeid ja statistikat sundrände kohta nii konkreetsete operatsioonide, ülemaailmse olukorra kui sundrännanud elanikkondade osas. Materjal on kättesaadav töötajatele, valitsustele, partneritele, teistele humanitaar- ja arengukoostöö partneritele, teadlastele ja avalikkusele. Lisaks avaldab UNHCR erinevaid aruandeid – mõnikord koostöös teiste organisatsioonide ja partneritega – millel on oluline roll nii huvikaitses kui teadlikkuse tõstmisel.

Statistika ja teabeportaalid

Üleilmsete trendide aruanne

UNHCRi iga-aastane statistiline üleilmse sundümberasumise aruanne, kus esitatakse arvud ja suundumused pagulaste, sisepõgenike, varjupaigataotlejate ja kodakondsuseta inimeste kohta.

Globaalne aruanne

Selles aruandes tuuakse välja UNHCRi viimased olulised töötulemused ja saavutused, sealhulgas üksikasjad suurte pagulasoperatsioonide kohta igal pool maailmas.

 

Operatsioonide andmete portaal

Pakub pidevalt uuendatud teavet ning andmeid operatsioonide ja praeguste hädaolukordade kohta.

 

Global Focus Portal

UNHCRi peamine teavitusportaal annetajatele ja teistele olulistele partneritele, kus antakse ülevaade operatsioonidest, tegevustest ja tulemustest.

Ümberasustamisandmete otsing

Pakub ümberasustamist puudutavaid statistilisi andmeid, sealhulgas teavet päritoluriikide, varjupaigariikide ja ümberasustamise sihtriikide kohta. Andmeportaali uuendatakse kord kuus.

Pagulasstatistika

UNHCRi rahvastikustatistika andmebaas sisaldab ametlikke ja kinnitatud andmeid UNHCRi mandaadi alla kuuluvate rahvastike kohta alates 1951. aastast.

Muud allikad

Refworld

Põhjalik rahvusvahelise kaitse, pagulaste ja sundümberasumisega seotud ajalooliste ning tänapäevaste juriidiliste dokumentide ja allikate arhiiv.

1951. aasta pagulaskonventsioon

Siit leiate konventsiooni, selle protokolli ja lisateavet konventsiooni kohta: see on juriidiline põhidokument ja moodustab UNHCRi töö põhialuse.

Refugees Media

Siit leiate foto- ja videomaterjali pagulaste ja sundümberasunute kohta kogu maailmas. Meediateegile pääsevad juurde ja selle sisu saavad alla laadida ajakirjanikud ja partnerid: selleks tuleb luua profiil.

Muud ressursid

Meie piirkondlikult lehelt (inglise keeles) leiate veel linke UNHCRi aruannetele ja teabelehtedele sellistel teemadel nagu ümberasustamine, perekonna taasühinemine, kodakondsusetus jne.