Ajajoon:

  • 1950 lõi ÜRO Peaassamblee ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti.
  • 1951 võeti vastu ÜRO pagulasseisundi konventsioon.
  • 1954 sai UNHCR Nobeli rahupreemia murrangulise töö eest Euroopas. Aga üsna pea olime silmitsi järgmise suure hädaolukorraga.
  • 1956. aastal Ungari revolutsiooni ajal põgenes 200 000 inimest naaberriiki Austriasse. UNHCR tegeles ungarlaste ümberasustamise juhtimisega, olles tunnustanud, et ungarlased on prima facie põgenikud. Ungari ülestõusu ja selle tagajärjede lahendamisel kujunesid välja humanitaarorganisatsioonide viisid põgenikekriisidega tegelemiseks tulevikus.
  • 1960ndatel aastatel tekitas Aafrika dekoloniseerimine põgenikekriisi, esimese selle mandri arvukate kriiside reas. Järgneva kahe aastakümne jooksul aitasime kodukohast lahkuma sunnitud inimesi ka Aasias ja Ladina-Ameerikas.
  • 1981 sai UNHCR teise Nobeli rahupreemia töö eest, millest oli nüüdseks saanud ülemaailmne abi põgenikele.
  • 21. sajandi alguses on UNHCR aidanud ohjata suuri pagulaskriise Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias. Meilt on palutud oskusteavet aitamaks inimesi, kes on konflikti tõttu sisepõgenikud, ning meie rolli on laiendatud, et aidata kodakondsuseta inimesi. Mõnes maailmajaos, näiteks Aafrikas ja Ladina-Ameerikas, on 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist tulenevaid meetmeid tugevdanud täiendavad piirkondlikud õigusaktid.
  • Aastal 2020 märkis UNHCR oma 70. aastapäeva. Oma tegevusaja jooksul oleme aidanud enam kui 50 miljonil põgenikul edukalt uut elu alustada.
4d01e4526

UNHCRi esimene ülesanne aastal 1951 oli aidata hinnanguliselt miljonit enamasti Euroopa tsiviilelanikku, sealhulgas Saksa põgenikelaagris viibinuid, kes olid teise maailmasõja tagajärgede tõttu sunnitud kodudest lahkuma. © UNHCR/1953

4d01ed5f6

Kolonialismiajastu lõppedes puhkesid 1960. aastatel konfliktid mitmel pool Aafrikas. Võimuvõitlus Kesk-Aafrikas Rwanda Vabariigis ei jäänud seal viimaseks. Grupp rwandalasi ootab toidu jagamist Ugandas Oruchinga oru pagulaskeskuses. © UNHCR/W. McCoy/1964

4d01eeae6

1974. aastal jäi Kreeka ja Türgi kogukondade kokkupõrgete ajal Küprosel kodutuks 400 000 inimest. UNHCR koordineeris toiduga varustamist, tervishoiuküsimuste lahendamist ja varjupaiga pakkumist. © UNHCR / J. Mohr/1976

4d01ef4a6

Vietnamist põgeneti alates 1975. aastast pärast Saigoni alistamist Põhja-Vietnami sõjajõudude poolt. Indo-Hiinas toimunud konfliktide tagajärjel põgenes hinnanguliselt kolm miljonit inimest, kaasa arvatud Vietnami paadipõgenikud, kes saabusid Malaisiasse aastal 1978. © UNHCR/K. Gaugler/1978

4d01f0946

Miskito indiaanlased Nicaraguas ootamas toidu jagamist Hondurase põgenikelaagris 1980ndatel. © UNHCR/N. Goldschmidt/1982

4d01f0d46

Rohkem kui kuue miljoni afgaani väljaränne algas 1979. aastal. Inimesed põgenesid kohtadesse nagu Ghazi põgenikelaager Pakistanis. © UNHCR/H. Gloaguen/1984

4d01f7d46

Vaid mõni päev pärast NATO õhurünnakuid serblaste vastu 1999. aastal oli peaaegu miljon tsiviilelanikku sunnitud Kosovost põgenema, kaasa arvatud need pagulased ületamas naabruses asuva endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia (tänapäeval Põhja-Makedoonia) riigipiiri. © UNHCR/R. LeMoyne/1999