Ajajoon:

– 1950 lõi ÜRO Peaassamblee ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti.

– 1951 võeti vastu ÜRO pagulasseisundi konventsioon.

– 1954 sai UNHCR Nobeli rahupreemia murrangulise töö eest Euroopas. Aga üsna pea olime silmitsi järgmise suure hädaolukorraga.

– 1956. aastal Ungari revolutsiooni ajal põgenes 200 000 inimest naaberriiki Austriasse. UNHCR tegeles ungarlaste ümberasustamise juhtimisega, olles tunnustanud, et ungarlased on prima facie põgenikud. Ungari ülestõusu ja selle tagajärjede lahendamisel kujunesid välja humanitaarorganisatsioonide viisid põgenikekriisidega tegelemiseks tulevikus.

– aastatel tekitas Aafrika dekoloniseerimine põgenikekriisi, esimese selle mandri arvukate kriiside reas. Järgneva kahe aastakümne jooksul aitasime kodukohast lahkuma sunnitud inimesi ka Aasias ja Ladina-Ameerikas.

– 1981 sai UNHCR teise Nobeli rahupreemia töö eest, millest oli nüüdseks saanud ülemaailmne abi põgenikele.

– 21. sajandi alguses on UNHCR aidanud ohjata suuri pagulaskriise Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias. Meilt on palutud oskusteavet aitamaks inimesi, kes on konflikti tõttu sisepõgenikud, ning meie rolli on laiendatud, et aidata kodakondsuseta inimesi. Mõnes maailmajaos, näiteks Aafrikas ja Ladina-Ameerikas, on 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist tulenevaid meetmeid tugevdanud täiendavad piirkondlikud õigusaktid.

– Aastal 2020 märkis UNHCR oma 70. aastapäeva. Oma tegevusaja jooksul oleme aidanud enam kui 50 miljonil põgenikul edukalt uut elu alustada.