Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Nyheter

Siste nytt fra UNHCR i Norge

Statelessness in Norway: A Life Without Rights

On 1 Oct 2019 in Oslo, Norway, UNHCR organized a Statelessness Breakfast Seminar in partnership with NOAS and UNICEF in the framework of the UNICEF-UNHCR Coalition on Every Child’s Right to a Nationality

10 Fakta om flyktinger

UNHCR, FNs høykommisær for flyktninger, gir deg ti viktige fakta om flyktninger, som kan bidra til en mer faktabasert diskusjon.

Flyktningentreprenører skaper arbeidsplasser i Rwanda

UNHCRs partner i Rwanda, Inkomoko, lærer opp flyktningentreprenører i forretningsferdigheter. Resultatene er slående: Flyktningene blir mer selvhjulpne, skaper bedre levekår for seg selv, og skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst.