Silmapaistavad toetajad

Hea tahte saadikud

UNHCRi hea tahte saadikud on avalikkusele tuttavad inimesed, teiste seas näitlejad Cate Blanchett, Ben Stiller ja Kristin Davis, kirjanik Khaled Hosseini ja olümpiaujuja Yusra Mardini. Oma mõju, pühendumuse ja tubli tööga aitavad nad tõsta teadlikkust UNHCRi tegevusest ja eesmärgist igas maailmanurgas.

Täielikku nimekirja UNHCRi hea tahte saadikutest saab näha siin (inglise keeles).

Kõrge profiiliga toetajad

UNHCRi toetavad ka väga paljud kõrge profiiliga toetajad. Nad toetavad UNHCRi tööd, kasutades pidevalt oma mõjukust ja lüües kaasa, et aidata hankida rahalist tuge ja tõsta inimeste teadlikkust pagulasteemades ning aidata pagulastel oma häält kuuldavaks teha. Täielikku nimekirja UNHCRi kõrge profiiliga toetajatest saab näha siin (inglise keeles).

Endine UNHCRi erisaadik Angelina Jolie

Angelina Jolie pühendas üle 20-aasta teenistusele ÜRO pagulasametis UNHCR. Ta oli aastatel 2001–2012 hea tahte saadik ja seejärel aastatel 2012–2022 erisaadik.

Oma kriitilises rollis erisaadikuna kasutas pr Jolie oma võimsat häält teadlikkuse tõstmiseks pagulastest ja nende toetamiseks. UNHCRis oldud aja jooksul viis pr Jolie läbi rohkem kui 60 välimissiooni, tunnistades kannatusi ja vastupidavust ning kutsus üles leidma kiireloomulisi lahendusi oma kodust lahkuma sunnitud inimeste õiguste ja turvalisuse kaitsmiseks.

2022. aasta detsembris lahkus pr Jolie erisaadiku kohalt, et tegeleda laiema hulga humanitaar- ja inimõiguste küsimustega. Ühe mõjukama pagulaste õiguste eestkõnelejana jäävad tema portfelli ka edaspidi pagulased ja sundrände teemad.