Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Eesti doonorriigina

Eesti panus UNHCRile

Eesti on UNHCRi usaldusväärne partner ja on aidanud mitmes pagulasolukorras, näiteks Ukraina ja rohingjade olukorrad. 2022. aastal andis Eesti UNHCRile rahalist toetust kokku 700 000 USD ulatuses, millest üle 100 000 USD oli mittesihtotstarbeline. Eesti kuulus UNHCRi 50 suurima rahastaja hulka.

Faktid Eesti kui doonori kohta: 

Eesti on UNHCRi tugev partner, olles UNHCRi tegevust toetanud alates 2008. aastast.

  • 2022. aastal eraldas Eesti 285 000 USA dollarit UNHCRi tegevuseks Ukraina olukorras.
  • Aastatel 2018-2021 panustas Eesti UNHCRi Ukraina-operatsioonile üle 900 000 USA dollari.
  • 2022. aastal eraldas Eesti olulist rahalist toetust Afganistani olukorrale.
  • Ülemaailmsel pagulasfoorumil lubas Eesti suurendada oma toetust UNHCRile digitaalse identifitseerimise valdkonnas.

Eesti rahastamise kohta lisateabe saamiseks jälgige meid Twitteris.

Loe lähemalt Eesti panuste mõju kohta