Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Eesti valitsus

Eesti panus UNHCRile

Eesti on ÜRO pagulasameti usaldusväärne partner ja rahastaja mitmetele pagulasolukordadele, näiteks Ukraina ja rohingjade olukorrad.  2020. aastal andis Eesti UNHCRile 549 000 USA dollarit, millest üle 100 000 USA dollari oli mittesihtotstarbeline.

Peamised faktid Eesti kui doonori kohta:

Eesti on UNHCRi tugev partner, olles ÜRO pagulasameti tegevust toetanud alates 2008. aastast.

  • 2020. aastal eraldas Eesti UNHCRi koronaviirusega seotud hädavajadusteks 163 000 USA dollarit.
  • Eesti andis olulist rahastust hädaolukordadele Myanmaris ja Süürias.
  • Aastatel 2017–2020 panustas Eesti UNHCRi Ukraina operatsiooni üle 1,1 miljoni USA dollari. Eesti rahastamine tugevdab jätkuvalt tegevust Ukrainas, tagamaks, et riigi haavatavad sisepõgenikud saavad vajalikku abi.
  • Ülemaailmsel pagulasfoorumil lubas Eesti suurendada oma toetust UNHCR-ile digitaalse identiteedi valdkonnas.

Eesti ja teiste Põhja- ning Baltimaade rahastamise kohta lisateabe saamiseks jälgige meid Twitteris.

Eesti panus UNHCRile aastal 2020

Külastage meie aruandluslehekülge, et näha rohkem infot Eesti panuse kohta.

Loe lähemalt Eesti panuste mõju kohta