Dati un resursi

Dati, statistika un citi resursi medijiem un sabiedrībai.

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) sniedz visaptverošus datus un statistiku par cilvēku piespiedu kārtas pārvietošanu gan attiecībā uz konkrētām operācijām, gan globālo situāciju un piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku populāciju. Materiāls ir pieejams organizāciju personālam, valdībām, partneriem, citām ieinteresētajām personām humānās palīdzības un attīstības jomā, akadēmiskajiem pētniekiem un darbiniekiem, kā arī pārējai sabiedrībai. Turklāt UNHCR publicē vairākas atskaites (dažreiz kopā ar citām organizācijām un partneriem), kas ir svarīgi līdzekļi informētības un izpratnes veicināšanā.

Statistikas avoti un datu portāli

Global Trends Report

UNHCR ikgadējais statistikas pārskats par iedzīvotāju vispasaules piespiedu pārvietošanu sniedz skaitlisku informāciju un pēdējā laika tendences par bēgļiem, iekšzemē pārvietotajiem, patvēruma meklētājiem un bezvalstniekiem.

Global Report

Šis pārskats izceļ visjaunākos un svarīgākos UNHCR darba sasniegumus un rezultātus, ieskaitot detalizētu informāciju par lielākajām bēgļu operācijām visā pasaulē.

 

Operational Data Portal

Sniedz datus, informāciju un regulārus atjauninājumus par operācijām un aktuālajām ārkārtas situācijām.

 

Global Focus Portal

Galvenais UNHCR atskaišu portāls ziedotājiem un citiem svarīgiem partneriem, kurā sniegti pārskati par operācijām, aktivitātēm un rezultātiem.

Resettlement Data Finder

Sniedz statistiku par pārvietotajiem cilvēkiem, ieskaitot informāciju par izcelsmes valsti, patvēruma valsti un pārcelšanās valsti. Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.

Refugee statistics

Jau kopš 1951. gada UNHCR’s Population Statistics Database sniedz oficiālus un drošus datus par populācijas daļām, kuras ir UNHCR redzeslokā.

Citi Resursi

Refworld

Veido izsmeļošu gan vēsturisko, gan aktuālo juridisko dokumentu un resursu arhīvu par bēgļu aizsardzību un ar piespiedu pārvietošanu saistītiem jautājumiem.

The 1951 Refugee Convention

Šeit atradīsiet līgumu, tā protokolu un papildus informāciju par konvenciju, kas ir galvenais juridiskais dokuments, kurā balstīts UNHCR ikdienas darbs.

Refugees Media

Fotogrāfijas un video materiāli ar bēgļiem un piespiedu pārvietošanas sekām. Mediatēkai var piekļūt un tās saturu lejuplādēt mediji un partneri, kuri izveidojuši lietotāja profilu.

Citi ziņojumi

Atrodiet vairāk saites uz UNHCR atskaitēm un informācijas apkopojumiem par dažādām tēmām, piemēram, pārmitināšana, ģimeņu atkalapvienošana, bezvalstniecība utt., mūsu reģionālajā lapā šeit (angliski).