Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā UNHCR uztur aktīvu dialogu ar valdību pārstāvjiem, varas iestādēm, nevaldības organizācijām un medijiem ar mērķi aizstāvēt to cilvēku tiesības un labklājību, kuri bijuši spiesti bēgt.

Kopā ar partneriem un kopienām mēs strādājam, lai visiem būtu tiesības meklēt un iespēja atrast drošu patvērumu citā valstī. Mēs strādājam, lai rastu ilgtspējīgus risinājumus, kas uzlabotu neapskaužamo stāvokli, kurā nonāk bēgļi.

Mēs sadarbojamies ar valstu valdībām un nevalstiskām organizācijām, lai veicinātu viņu iesaisti bēgļu jautājumu risināšanā visā pasaulē. Tāpat mēs strādājam kopā, lai nodrošinātu palīdzību, aizsardzību un citus nepieciešamos risinājumus piespiedu kārtā pārvietotajiem iedzīvotājiem.

UNHCR neveic darbības Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, kuras tiešā veidā palīdz patvēruma meklētājiem un bēgļiem, bet sadarbojas ar dažādām vietējām organizācijām.

 

Primārie UNHCR uzdevumi Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā ietver:

  • Konsultēt valdības Eiropas starptautisko juridisko instrumentu ieviešanā, kuri saistīti ar tādiem jautājumiem kā patvērums, aizsardzība un bezvalstniecība; tas ietver atbalstu nacionālām patvērumu iestādēm, lai izveidotu godīgas, efektīvas un augstas kvalitātes patvēruma sniegšanas procedūras, ieskaitot bērniem draudzīgas procedūras. Mūsu darbs iekļauj arī individuālu un pierādījumos balstītu juridisko aizstāvību, likumu skaidrošanu un juridisko konsultāciju sniegšanu, kā arī profesionāļu un ierēdņu apmācību.
  • Pārraudzīt, vai patvēruma meklētājiem ir piekļuve valstīm viņu reģionā, vai viņi var pieteikties aizsardzībai un vai viņiem tiek nodrošinātas visas tiesības, kuru ietvaros tiek ņemts vērā vecums, dzimums un citas atšķirīgas pazīmes.
  • Konsultēt valdības, partnerus un citas ieinteresētās personas par veidiem, kā palīdzēt bēgļiem integrēties reģiona valstīs un kā valstis var nostiprināt papildus veidus, kas ļauj bēgļiem nokļūt drošībā. Šis darbs ietver galveno sadarbības tīklu veicināšanu un labās prakses piemēru apmaiņu.
  • Iestāšanos par to, lai valdības rastu risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem viņu valstu robežās saskaras bezvalstnieki, un novērst esošās nepilnības, lai palīdzētu samazināt un gala rezultātā likvidēt bezvalstniecību.
  • Izpratnes vairošanu par globālo situāciju bēgļu jomā un dažādām situācijām, kas miljoniem cilvēku likušas bēgt. Tas ietver sadarbošanos ar medijiem, piemēram, sniedzot aktuālo informāciju un piedaloties publiskos notikumos, kuros tiek apspriesti bēgļu jautājumi.
  • No dažādiem dalībniekiem, tostarp valdībām, fondiem, uzņēmumiem un privātpersonām, saņemtā finansiāla un citu veidu atbalsta mobilizēšana, lai atbalstītu UNHCR darbu visā pasaulē.

Lasiet vairāk par mūsu darbu dažādās jomās: