UNHCR darbs ar integrāciju Ziemeļvalstīs un Baltijā

UNHCR pārstāvniecība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs pievērš arvien lielāku uzmanību integrācijai šajā teritorijā. Tas nozīmē gan konkrētas darbības un programmas, gan uz pētījumiem balstītus rezultātus un pieredzes.

UNHCR integrācijas mērķis ir panākt, ka visi bēgļi gūst labumu no politikas un prakses, kas vairo sociālekonomisko iekļaušanu. UNHCR turpina motivēt un atbalstīt Ziemeļu valstis, lai tās turpinātu būt ‘izcilības reģions’ bēgļu integrācijai ar praksi un sistēmām, kas veidotas ar bēgļu piedalīšanos, tiesiskumu un cieņu pret cilvēku tiesībām.

Apzinoties integrācijas vides un vispāratzītu sistēmu sarežģītību Ziemeļvalstīs, UNHCR darbojas kā starpnieks starp būtiskām reģionālām un Eiropas integrācijas iniciatīvām, lai izmantotu un turpinātu jau esošo integrāciju.

Baltijas valstīs UNHCR atbalsta valstis un varasiestādes, lai attīstītu vienotu un uz cilvēktiesībām balstītu pieeju integrācijai, kur integrācijas politika tiktu ieviesta ar adekvātu un ilgtspējīgu finansējumu, un visi integrācijas procesa dalībnieki spētu nodrošināt augstas kvalitātes integrācijas pakalpojumu izpildi.

UNHCR sadarbojas ar nacionālām un vietējām varasiestādēm, nevalstiskām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru un akadēmiskajām aprindām, reliģiskām organizācijām un brīvprātīgajiem, kā arī bēgļu un imigrantu kopienām. Šāda reģionāla un katrai valstij specifiska sadarbība ļauj UNHCR nodot stratēģiskus integrācijas padomus, vairot labu integrācijas praksi un ieteikt visaptverošu integrācijas politiku, kas bēgļiem var palīdzēt atgūt pašcieņu, pašpaļāvību un pašpietiekamību.

UNHCR uzskata, ka integrācija ir dinamisks un daudzšķautņains process. Tas noved pie pilnīgas un vienlīdzīgas dalības sabiedrībā, sagatavojot bēgļus, lai tie spētu pielāgoties savās uzņēmējvalstu sabiedrībās, neatsakoties no savas kulturālās identitātes, tajā pašā laikā sagatavojot arī uzņēmējvalsts sabiedrību un institūcijas uzņemt bēgļus un apmierināt daudzveidīgas populācijas vajadzības. Šis ir sarežģīts un pakāpenisks process, kas sastāv no juridiskām, ekonomiskām, sociālām un kulturālām dimensijām.

UNHCR pārstāvniecība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs sadarbojas ar partneriem dažādās integrācijas jomās, to skaitā ir sociālekonomiska iekļaušana un uzņēmīga sabiedrība, darba tirgus un vietēja līmeņa integrācija, izglītība un komunikācija. Integrācijas darbības tiek vairotas caur sadarbību, uzraudzību un atbalstu, dialogu ar bēgļiem un vietējām sabiedrībām, labas integrācijas prakses ieviešanu un pielāgošanu, kā arī ar centieniem mainīt naratīvu par integrācijas problēmām šajā reģionā.

Darba tirgus, nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Darba iegūšana un kļūšana par daļu no darba tirgus uzņēmējvalstī ir būtisks solis bēgļu pašpaļāvībai un veiksmīgai integrācijai.

Lai veicinātu bēgļu iekļaušanos darba tirgū un mobilizētu privāto sektoru dažādām bēgļu nodarbinātības iniciatīvām, UNHCR sadarbojas ar Dažādības hartām Baltijas valstīs un TENT Partnerībai bēgļiem (Tent Partnership for Refugees) Ziemeļvalstīs.

UNHCR atbalsta arī IKEA partnerību Ziemeļvalstīs. Tā ir daļa no IKEA Ingka Grupas solījuma, kas tika dots 2019. gada Globālajā bēgļu forumā, lai palīdzētu bēgļiem ar darba iespējām un darba apmācībām 30 valstīs, tai pat laikā atspēkojot negatīvo naratīvu par patvēruma meklētāju un bēgļu integrācijas problēmām.

Visā pasaulē, tai skaitā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, bēgļi izrāda spēcīgu uzņēmējdarbības potenciālu, veidojot uzņēmumus un radot sociālas un pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas. Igaunijā UNHCR un partneri atbalstīja sociālā uzņēmuma un bēgļu uzņēmējdarbības Siin & Sääl izveidi un attīstību. 

Sadarbība ar pilsētām

Viens no UNHCR Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārstāvniecības mērķiem ir veicināt ilgtspējīgu bēgļu integrāciju sabiedrībā, piedāvājot tiem vienlīdzīgas iespējas. Šeit pilsētu pašvaldībām ir būtiska loma. Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona pilsētas ir atzinušas, ka efektīva bēgļu integrācija ir nozīmīga, lai veidotu ne tikai iekļaujošu sabiedrību, bet arī lai vietējās kopienas uzplauktu.

UNHCR sadarbojas ar Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmu, Ziemeļvalstu un Baltijas pilsētām un reģionālajām pašvaldībām, lai vecinātu bēgļu iekļaušanos vietējā līmenī, tā, lai visiem būtu vienlīdz labas iespējas.

Jonava kļuva ne tikai par pirmo Lietuvas pilsētu, bet arī pirmo Baltijas valstu pilsētu, kura pievienojās Starpkultūru pilsētu programmai. UNHCR veicina arī solidaritāti, vairo izpratni, atbalsta bēgļus un apvieno kopienas, aicinot parakstīt solidaritātes aktu #WithRefugees. No Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona līdz šim Reikjanesbēra Īslandē un Jonava Lietuvā ir pievienojušās UNHCR iniciatīvai Cities #WithRefugees.

Atskaites un citi resursi

Refugee Livelihoods and Economic Inclusion
UNHCR 2019-2023 Global Strategy Concept Note

Speaking for Ourselves: Hearing Refugee Voices, A Journey Towards Empowerment
UNHCR, Finland (2014)

Jaunumi un integrācijas aktivitātes

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.