Jāpalielina pārmitināšanas apjoms: 2019. gadā visā pasaulē pārmitināti tikai 4,5 procenti cilvēku, kam tas nepieciešams

Pagājušogad visā pasaulē no 1,4 miljoniem bēgļu, kam nepieciešama steidzama pārmitināšana, ar ANO Bēgļu aģentūras, UNHCR, starpniecību tika pārmitināti tikai 63 696 cilvēki.

Lai gan 2019. gadā pārmitināto bēgļu skaits bija nedaudz (par 14 procentiem) lielāks nekā iepriekšējā gadā, kad tika pārmitināti 55 680 cilvēki, pārmitināmo personu skaits joprojām ievērojami pārsniedz pasaules valstu valdību nodrošināto vietu skaitu.

“Pārmitināšana ir nevis risinājums visiem pasaules bēgļiem, bet gan pasākums, kas palīdz aizsargāt riskam visvairāk pakļautās personas un bieži vien pat glābt viņu dzīvību,” sacīja Gronje O’Hara, UNHCR Starptautiskās aizsardzības nodaļas vadītāja.

Visvairāk bēgļu ar UNHCR starpniecību pagājušogad tika pārmitināti uz ASV, kam seko Kanāda, Apvienotā Karaliste, Zviedrija un Vācija.

Lielākā daļa no vairāk nekā 63 000 bēgļiem, kas pagājušogad tika pārmitināti, ir Sīrijas, Kongo Demokrātiskās Republikas un Mjanmas valstspiederīgie.

Viens no Globālā pakta par bēgļiem galvenajiem mērķiem ir palielināt bēgļu pārmitināšanas iespējas un attīstīt vēl citus uzņemšanas veidus, tostarp uzņemšanu ģimenes atkalapvienošanās ietvaros, darba vai studiju nolūkā. Tas ir reāls veids, kā valstis var uzņemties daļu atbildības un izrādīt solidaritāti ar uzņēmējvalstīm, kurās uzturas daudz bēgļu.

Pagājušogad valdības, nevalstiskās organizācijas, pilsoniskā sabiedrība un UNHCR pieņēma Pārmitināšanas un citu uzņemšanas ceļu trīs gadu stratēģiju, kuras mērķis ir palielināt pārmitināšanas vietu un uzņemto personu skaitu, kā arī paplašināt to valstu loku, kuras piedāvā šādas programmas.

Lai gan stratēģijas 2019. gada mērķis pārmitināt 60 000 personu uz 29 valstīm ir sasniegts, UNHCR pauž bažas, ka saskaņā ar pašreizējām prognozēm šogad tiks pārmitināts mazāk bēgļu. 2020. gada mērķis ir ar UNHCR nosūtījumu pārmitināt līdz 70 000 bēgļu uz 31 valsti.

UNHCR prioritātes šogad ir cita starpā palielināt pārmitināšanas vietu skaitu un to valstu loku, kas uzņem bēgļus pārmitināšanas un citu uzņemšanas veidu ietvaros, kā arī saglabāt pārmitināšanas programmas integritāti.

UNHCR un Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) ir sākušas kopīgu iniciatīvu – Ilgtspējīgas pārmitināšanas un citu uzņemšanas ceļu iniciatīvu (CRISP), lai īstenotu pasākumus, kas vajadzīgi pārmitināšanas un citu uzņemšanas ceļu mērķu sasniegšanai, un lūdz valstis nodrošināt vajadzīgo finansiālo atbalstu 19,9 miljonu USD apmērā.

Vairāk informācijas par UNHCR 2019. gada pārmitināšanas datiem var iegūt šeit, bet UNHCR Globālo pārmitināšanas datu portāls ar statistikas datiem kopš 2003. gada ir pieejams šeit.