ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs 

Adrese:
Wenner-Gren Centrs
Sveavägen 166, 15. stāvs
11346, Stokholma
ZVIEDRIJA 

Tālrunis: +46 10 10 12 800

E-pasts: [email protected]

Lūdzu ņemt vērā, ka pašlaik nepieņemam apmeklētājus bez iepriekšējas pieteikšanās. Zvaniet mums pieņemšanas laikā:
Pirmdiena – piektdiena – no 10.00 līdz 11.00 (11.00 – 12.00 Pēc Latvijas laika)

Lūdzu ņemt vērā, ka darbinieku trūkuma dēļ mūsu atbildi var nākties gaidīt ilgāk nekā ierasts.

  

 

Informācija bēgļiem un patvēruma meklētājiem 

Lūdzu, vispirms izlasiet mūsu biežāk uzdotos jautājumus (angļu valodā), kas sniedz informāciju par to, kādos gadījumos ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs var vai nevar palīdzēt, ar ko sazināties, lai saņemtu juridisku konsultāciju/palīdzību, un kā ar mums sazināties. 

Informācija, kas saistīta ar koronavīrusa (COVID-19) situāciju, pieejama šeit.

   

 

Kontaktinformācija presei 

Ja jūsu pieteikums ir saistīts ar medijiem vai vēlaties saņemt interviju vai pārstāvniecības komentāru, pārstāvju kontaktinformācija ir pieejama šeit. Papildu informācija un pieejamie materiāli ir pieejami šeit.

 

 

Nodarbinātība

Darbs ANO Bēgļu aģentūrā ir unikāla iespēja uzlabot bēgļu un citu bez pajumtes palikušo cilvēku dzīvēs visā pasaulē. 

ANO Bēgļu aģentūras darbinieku darbs ir veltīts, lai aizsargātu un palīdzētu cilvēkiem, kuri bēg no konfliktiem un vajāšanas, kad piespiedu pārvietošanās pasaulē ir rekordaugsta.

Mūsu kolēģiem piemīt plašs prasmju loks, tostarp, zināšanas juridiskajā aizsardzībā, administrācijā, komunikāciju pakalpojumos un citās jomās, un ANO Bēgļu aģentūra vienmēr meklē jaunus savas jomas talantus.

Iespējas pasaulē

Informācija par ANO Bēgļu aģentūras vakancēm visā pasaulē ir pieejama karjeras tīmekļa vietnē (angļu valodā).

Informācija par reģionālajām iespējām pieejama šeit (angļu valodā).