UNHCR Latvijā

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) pēdējos gados ir pastiprinājusi savu klātbūtni Latvijā, kā arī abās pārējās Baltijas valstīs. Mēs cieši sadarbojamies ar valdību, iestādēm, pilsonisko sabiedrību, tostarp vairākām partnerorganizācijām, kā arī citām ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu bēgļu, patvēruma meklētāju un bezvalstnieku tiesības un labklājību Latvijā.

Kopš 2022. gada UNHCR ir sadarbības birojs Rīgā, Latvijā.

Ukrainas Reģionālais bēgļu rīcības plāns Latvijā

No 2023. gada Latvija, kā arī Igaunija un Lietuva ir iekļautas visaptverošajā Ukrainas Reģionālajā bēgļu rīcības plānā. Bēgļu rīcības plānu koordinē UNHCR, un tas ir vairāku partneru un nozaru plāns, kas papildina valdības vadīto atbalsta pasākumu plānu, lai nodrošinātu aizsardzību un atbalstu bēgļiem no Ukrainas.

Lai papildinātu visas sabiedrības un valdības iniciatīvu Latvijā, 14 partneri, tostarp UNHCR, sniedz atbalstu tādās svarīgās jomās kā pamatvajadzības, pārtikas nodrošinājums, veselība, aizsardzība un iztikas līdzekļi.

Mērķis ir sniegt cieņpilnu palīdzību, paplašināt piekļuvi sociālajām un ekonomiskajām iespējām un veicināt sociālo saliedētību gan jau klātesošajiem bēgļiem no Ukrainas, gan potenciālajiem jaunpienācējiem.

Šī plāna rīcībā nav kopīga fonda, bet tas kalpo kā līdzekļu piesaistes platforma, sniedzot finanšu izklāstu par nepieciešamo finansējumu plānotajām darbībām, ko veic dažādi Latvijas partneri, kas kopumā sasniedz 12 miljonus ASV dolāru, un ļauj visiem iesaistītajiem partneriem pašiem piesaistīt līdzekļus. 

 

Lasīt vairāk:

Ziņojumi un atjauninājumi

RRP darbības un sasniegumi

Spiediet šeit, lai lasītu 2023. gada ziņojumu par UNHCR un partneru aktivitātēm un sasniegumiem Latvijā.

Ceturkšņa operatīvā informācija

Šeit jūs varat izlasīt jaunāko ceturkšņa operatīvo atjauninājumu par UNHCR darbu Latvijā.

Datu portāls

Ja vēlaties uzzināt vairāk par UNHCR darbu Latvijā, apmeklējiet mūsu datu portālu, kur pieejami visi jaunākie dati, ziņojumi un atjauninājumi.

Sadarbība ar partneriem

Latvijā UNHCR cieši sadarbojas ar nacionālajām partnerorganizācijām, lai sniegtu juridisku, psihosociālu un integrējošu atbalstu, kā arī nodrošinātu aizsardzību, veicinātu informētību un īstenotu interešu aizstāvības pasākumus.

UNHCR partneri Latvijā ir:

Gribu palīdzēt bēgļiem

2016. gadā dibinātā biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB) sniedz sociālo un finansiālo atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Sadarbībā ar UNHCR 2024. gadā GPB uzrauga situāciju uzņemšanas centros un pie robežām, kā arī koordinē mācību programmas pašvaldībām, lai stiprinātu to spējas atbalstīt bēgļus un veic daudzas citas aktivitātes.

 

Latvijas Cilvēktiesību Centrs

1993. gadā dibinātais Latvijas Cilvēktiesību Centrs ir nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar integrācijas, patvēruma, migrācijas, pamattiesību un citiem jautājumiem.

2024. gadā Latvijas Cilvēktiesību centrs partnerības ar UNHCR ietvaros sniedz juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem un bēgļiem, kā arī īsteno citas aktivitātes.

Patvērums “Drošā māja”

Patvērums “Drošā māja”, kas dibināts 2007. gadā, ir nevalstiska organizācija, kas cita starpā sniedz atbalsta pakalpojumus patvēruma meklētājiem, bēgļiem un cilvēku tirdzniecības upuriem un cietušajiem.

Sadarbībā ar UNHCR 2024. gadā Patvērums “Drošā māja” sniedz juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem un bēgļiem un koordinē atbalsta grupas patvēruma meklētājiem, lai sniegtu praktisku palīdzību un atvieglotu integrāciju, kā arī īsteno citas aktivitātes.