Kam mēs palīdzam

ANO Bēgļu aģentūras mērķis ir nodrošināt vajāšanai pakļauto cilvēku tiesības un labklājību. Kopā ar partneriem – valdības, iestādes, nevaldības organizācijas un sabiedrības pārstāvjiem – mēs strādājam, lai nodrošinātu tiesības ikvienam meklēt patvērumu un atrast drošību citā valstī. Mēs tiecamies nodrošināt arī ilgtermiņa risinājumus.  

Vairāku desmitgažu laikā ANO Bēgļu aģentūra ir palīdzējusi miljoniem cilvēku sākt dzīvi no jauna. Tie ir bijuši bēgļi, tie, kas atgriezušies, bezvalstnieki, valsts iekšienē pārvietotie un patvēruma meklētāji. Mūsu sniegtā aizsardzība, patvērums, ārstniecība un izglītība ir bijusi ļoti svarīga, lai dotu iespēju cilvēkiem atlabt no traumējošās pagātnes un veidotu gaišāku nākotni. 

Bēgļi

Bēgļi ir cilvēki, kuri bēg no kara, konfliktiem, vardarbības, vajāšanas vai cilvēktiesību pārkāpumiem, meklējot starptautisko aizsardzību. To nosaka un aizsargā ar starptautisko likumu, un viņus nevar pakļaut vai atgriezt situācijās, kur viņu dzīvība un brīvība ir pakļauta riskam.

Bēgļu aizsardzība ietver neatgriešanas principu, piekļuvi godīgām un efektīvām patvēruma procedūrām un pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā viņu pamata cilvēktiesības, kamēr tiek meklēts ilgtermiņa risinājums.

Valsts iekšienē pārvietotās personas

Valsts iekšienē pārvietotās personas arī ir bijušas spiestas pamest savas mājas vardarbības, konfliktu un vajāšanas dēļ, bet viņi nav šķērsojuši savas izcelsmes valsts robežu, lai meklētu drošību jeb starptautisko aizsardzību. Pretēji bēgļiem viņi slēpjas savā valstī. 

Valstī iekšēji pārvietotās personas paliek viņu pašu valsts valdības aizsardzībā, pat ja valdība ir iemesls viņu pārvietošanai. Viņi bieži pārvietojas uz vietām, kuras ir grūti sasniegt ar humanitāro palīdzību, un tādējādi šie cilvēki ir starp neaizsargātākajiem visā pasaulē.  

Patvēruma meklētāji

Patvēruma meklētājs ir persona, kuras starptautiskās aizsardzības pieprasījums vēl tiek izskatīts. Valsts patvēruma sistēmas ir paredzētas, lai noteiktu, kurš kvalificējas starptautiskai aizsardzībai un to saņems. Reizēm bēgļu masveida pārvietošanās dēļ, kas parasti notiek konfliktu vai vardarbības rezultātā, ne vienmēr ir iespējams vai nepieciešams veikt individuālas intervijas ar katru patvēruma meklētāju, kurš šķērso robežu. Šīs grupas parasti dēvē par “prima facie” bēgļiem. 

Patvēruma meklēšana nav noziegums. Tās ir svarīgas cilvēka tiesības.  

Bezvalstnieki

Bezvalstniekiem nav nacionalitātes, un viņi netiek atzīti par nevienas valsts pilsoņiem. Tas nozīmē, ka viņiem var būt problēmas īstenot savas cilvēktiesības vai saņemt pamata pakalpojumus. Daži cilvēki jau ir dzimuši kā bezvalstnieki, citi kļūst par bezvalstniekiem, bet neatkarīgi no iemesla bezvalstniekus bieži norobežo un izslēdz no sabiedrības. Papildu informācija par bezvalstniecību pieejama šeit.