Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum

Vēsturisks notikums bēgļiem

2018. gadā tika apstiprināts jauns plāns, lai palīdzētu bēgļiem un to uzņēmējvalstīm. Šis plāns zināms kā Globālais pakts par bēgļiem, un tas paredzēts, lai valstis varētu operatīvāk reaģēt uz jauniem patvēruma meklētāju viļņiem. Tas izstrādāts arī tāpēc, lai bēgļi un valstis, kas tos uzņem, saņemtu visus nepieciešamos resursus.

Ziemeļvalstis un Baltijas valstis ir bijis spēcīgs atbalsts Globālajam paktam par bēgļiem kopš tā izstrādes. Pasaules pirmajā Globālajā Bēgļu Forumā 2019. gadā šī reģiona valstis ir devušas solījumu sniegt ieguldījumu ar savām iniciatīvām, sadarbību un finansiālu atbalstu, demonstrējot apņemšanos īstenot Globālā pakta par bēgļiem mērķus.

Globālais pakts par bēgļiem

Divus gadus UNHCR un dalībvalstis pavadīja apspriedēs ar citām starptautiskām organizācijām, bēgļiem, partneriem, privātām organizācijām un dažādiem ekspertiem, lai 2018. gada 17. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja apstiprinātu Globālo paktu par bēgļiem.

Globālais pakts par bēgļiem ir regulējums labāk prognozējamai un taisnīgai atbildības sadalei, atzīstot, ka bez starptautiskas sadarbības nav iespējams rast ilgtspējīgus risinājumus par labu bēgļiem. Pakts valdībām, starptautiskām organizācijām un citām iesaistītajām pusēm sniedz plānu, lai nodrošinātu, ka valstis, kuras uzņem bēgļus, saņem tām nepieciešamo atbalstu, un ka bēgļi var uzsākt pilnvērtīgu dzīvi. Pakts sniedz iespēju uzlabot to, kā pasaules valstis var reaģēt uz jauniem patvēruma meklētāju viļņiem, sniedzot atbalstu gan bēgļiem, gan valstīm, kas tos uzņem.

Globālā pakta par bēgļiem četri galvenie mērķi ir:

  • Atvieglot uzņēmējvalstīm uzlikto slodzi;
  • Uzlabot bēgļu patstāvību;
  • Veicināt pieejamību trešo valstu sniegtajiem risinājumiem;
  • Uzlabot apstākļus bēgļu izcelsmes valstīs, lai bēgļi varētu atgriezties drošībā un izcelsmes valstī tiktu ievērotas viņu tiesības.

Globālais pakts par bēgļiem radies no ievērojamās 2016. gada Ņujorkas deklarācijas par bēgļiem un migrantiem, kuras vīzija ir par visaptverošu un taisnīgu reakciju uz bēgļu krīzēm.

Uzziniet vairāk par Globālo paktu par bēgļiem

Digital platform

Globālā pakta par bēgļiem digitālajā platformā var aplūkot pārskatu par saistībām, sekot progresam un izpētīt paraugprakses.

UNHCR's Quick guide

Šajā UNHCR jautājumu un atbilžu sadaļā var uzzināt galveno par Galveno paktu par bēgļiem.

Global Compact on Refugees Booklet

Šajā bukletā var izlasīt visu informāciju par Globālo paktu par bēgļiem.

Globālais Bēgļu Forums

2019. gada decembrī valdību ministri, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, starptautisko organizāciju pārstāvji, privātā sektora pārstāvji, akadēmisko aprindu pārstāvji, bēgļu pārstāvji un plašs citu ieinteresēto personu loks sanāca kopā vēsturē pirmajā Globālajā bēgļu forumā.

Šī foruma mērķis bija veicināt valstu un organizāciju iesaisti bēgļu krīzes risināšanā un sniegt konkrētus solījumus, lai sniegtu labāku un operatīvāku starptautisko palīdzību bēgļiem. Šajā forumā tika likts uzsvars uz iespējām un darāmajiem darbiem, lai Globālā pakta par bēgļiem mērķus pārvērstu par reālām darbībām bēgļu un uzņēmējvalstu labā.

Rezultāts bija vienošanās par vairāk nekā 1400 sadarbības iespējām, kurās ietilpa solījumi par finansiālu, tehnisku, politisku un cita veida rīcību bēgļu jautājumā. 107 šādas iniciatīvas un solījumi nāca no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valdībām un citām organizācijām. 

Neskatoties uz ierobežojumiem un izaicinājumiem, ko radīja koronavīrusa pandēmija, daudzu šo solījumu izpilde jau notiek, un 2021. gada decembrī UNHCR rīkos augsta līmeņa ierēdņu sapulci, lai veiktu pārskatu par paveikto, noteiktu nepilnības un veicinātu progresu.

Vairāk informācijas meklējiet atskaitē “Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Jaunumi par Globālo paktu par bēgļiem un Starptautisko bēgļu forumu