Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Globālais pakts par bēgļiem

Vēsturisks notikums bēgļiem

2018. gadā tika apstiprināts jauns plāns, lai palīdzētu bēgļiem un to uzņēmējvalstīm. Šis plāns zināms kā Globālais pakts par bēgļiem, un tas paredzēts, lai valstis varētu operatīvāk reaģēt uz jauniem patvēruma meklētāju viļņiem. Tas izstrādāts arī tāpēc, lai bēgļi un valstis, kas tos uzņem, saņemtu visus nepieciešamos resursus.

Ziemeļvalstis un Baltijas valstis ir bijis spēcīgs atbalsts Globālajam paktam par bēgļiem kopš tā izstrādes. Pasaules pirmajā Globālajā Bēgļu Forumā 2019. gadā šī reģiona valstis ir devušas solījumu sniegt ieguldījumu ar savām iniciatīvām, sadarbību un finansiālu atbalstu, demonstrējot apņemšanos īstenot Globālā pakta par bēgļiem mērķus.

Globālais pakts par bēgļiem

Globālais pakts par bēgļiem, kuru 2018.gadā apstiprināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja, ir regulējums labāk prognozējamai un taisnīgai atbildības sadalei, atzīstot, ka bez starptautiskas sadarbības nav iespējams rast ilgtspējīgus risinājumus bēgļu situācijām.. Pakts valdībām, starptautiskām organizācijām un citām iesaistītajām pusēm sniedz plānu, lai nodrošinātu, ka valstis, kuras uzņem bēgļus, saņem tām nepieciešamo atbalstu, un ka bēgļi var uzsākt pilnvērtīgu dzīvi. Pakts sniedz iespēju uzlabot to, kā pasaules valstis var reaģēt uz jauniem patvēruma meklētāju viļņiem, sniedzot atbalstu gan bēgļiem, gan valstīm, kas tos uzņem.

Globālā pakta par bēgļiem četri galvenie mērķi ir:

  • Atvieglot uzņēmējvalstīm uzlikto slodzi;
  • Uzlabot bēgļu patstāvību;
  • Veicināt pieejamību trešo valstu sniegtajiem risinājumiem;
  • Uzlabot apstākļus bēgļu izcelsmes valstīs, lai bēgļi varētu atgriezties drošībā un izcelsmes valstī tiktu ievērotas viņu tiesības.

Globālais pakts par bēgļiem radies no ievērojamās 2016. gada Ņujorkas deklarācijas par bēgļiem un migrantiem, kuras vīzija ir par visaptverošu un taisnīgu reakciju uz bēgļu krīzēm.

Uzziniet vairāk par Globālo paktu par bēgļiem

Digital platform

Globālā pakta par bēgļiem digitālajā platformā var aplūkot pārskatu par saistībām, sekot progresam un izpētīt paraugprakses.

UNHCR's Quick guide

Šajā UNHCR jautājumu un atbilžu sadaļā var uzzināt galveno par Galveno paktu par bēgļiem.

Global Compact on Refugees Booklet

Šajā bukletā var izlasīt visu informāciju par Globālo paktu par bēgļiem.

Globālais Bēgļu Forums

Ik pēc 4 gadiem tiek organizēts Globālais Bēgļu forums, kurā sanāk kopā valdības un citas ieinteresētās puses, lai dalītos ar labās prakses piemēriem, sniegtu finansiālu atbalstu, tehnisko ekspertīzi un veicinātu izmaiņas regulējumā, kas palīdzētu sasniegt Globālā pakta mērķus. Pirmais Globālais Bēgļu Forums notika 2019.gada decembrī, un tas bija pagrieziena punkts solidaritātes veidošanās ar bēgļiem visā pasaulē un valstīm un kopienām, kas tos uzņem. Papildu informācija ir pieejamā ziņojumā “Globālā Bēgļu Foruma rezultāti 2019.gadā”.

Nākamais Globālais Bēgļu Forums notiks 2023.gada decembrī Ženēvā. Šeit ir pieejama papildu informācija par gaidāmo Forumu.

Jaunumi par Globālo paktu par bēgļiem un Starptautisko bēgļu forumu