En odstotek svetovne populacije razseljene: Poročilo UNHCR o globalnih trendih

V UNHCR, Agenciji Združenih narodov (ZN) za begunce, danes pozivajo države po vsem svetu, naj naredijo veliko več zato, da bi našle domove za milijone beguncev in drugih, ki so razseljeni zaradi konfliktov, preganjanja ali dogodkov, ki resno motijo javni red.

Poziv  sledi danes objavljenemu poročilu, ki je pokazalo, da je prisilno razseljen več kot en odstotek človeštva – 1 človek na vsakih 97 ljudi – in da je vse manj tistih, ki se potem lahko vrnejo domov.

Poročilo o globalnih trendih, ki ga UNHCR vsako leto objavi dva dni pred svetovnim dnevom beguncev 20. junija, kaže, da je bilo konec leta 2019 razseljenih 79,5 milijona ljudi. To je največje število, ki ga je UNHCR kdajkoli zaznala.

V poročilu prav tako ugotavljajo, da je upanje beguncev, da se bo njihova stiska kmalu končala, vse bolj jalovo. V devetdesetih letih se je lahko vsako leto domov vrnilo povprečno 1,5 milijona beguncev. V zadnjem desetletju se je ta številka zmanjšala na približno 390.000, kar pomeni, da razseljevanje narašča precej hitreje, kot se pojavljajo rešitve zanj.

»Priča smo spremenjeni resničnosti v smislu, da danes prisilno razseljevanje ni le izjemno razširjeno, ampak tudi preprosto ni več kratkotrajen in začasen pojav,« je dejal visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi. »Od ljudi ne moremo pričakovati, da bodo leta in leta živeli v nemiru, brez možnosti, da bi se vrnili domov, in brez upanja, da si bodo tam, kjer so, lahko ustvarili prihodnost. Potrebujemo popolnoma nov pristop in bolj sprejemajoč odnos do vseh na begu, poleg tega pa si moramo veliko odločneje prizadevati za končanje konfliktov, ki trajajo leta in so vzrok neizmernega trpljenja.«

Poročilo UNHCR o globalnih trendih kaže, da se je od 79,5 milijona ljudi, ki so bili razseljeni konec lanskega leta, 45,7 milijona ljudi zateklo na druga območja znotraj svoje matične države. Preostali so bili razseljeni drugam; od tega jih 4,2 milijona čaka na razrešitev prošnje za azil, 29,6 milijona je beguncev (26 milijonov), drugi pa so prisilno razseljeni zunaj svoje države.

5e8372a33

Povečanje  v zadnjem letu (s 70,8 milijona konec leta 2018) je posledica dveh glavnih dejavnikov. Prvi je zaskrbljujoče novo razseljevanje v letu 2019, zlasti v Demokratični republiki Kongo, Sahelu, Jemnu in Siriji. V Siriji se zdaj že deveto leto odvijajo spopadi, ki so z domov pregnali 13,2 milijona beguncev, prosilcev za azil in notranje razseljenih oseb, ki skupaj predstavljajo kar šestino vseh razseljenih ljudi po svetu.

Drugi je nerealno prikazovanje položaja Venezuelcev zunaj matične države, pri čemer mnogi niso uradno registrirani kot begunci ali prosilci za azil, vendar potrebujejo ustrezne rešitve, usmerjene v zaščito.

Vse te visoke številke pa sestavlja množica individualnih in zelo osebnih stisk ljudi. Med razseljenimi je več otrok (po ocenah 30–34 milijonov, od tega več deset tisoč brez spremstva) kot je denimo vseh prebivalcev Avstralije, Danske in Mongolije skupaj. Medtem pa je delež razseljenih ljudi, starih 60 let in več (4 odstotki) veliko manjši od deleža v svetovnem prebivalstvu (12 odstotkov);  kar kaže na neizmerno bolečino, obup in žrtvovanje ob ločitvi od bližnjih.

9 stvari, ki jih morate vedeti o prisilnem razseljevanju

  • V zadnjem desetletju je bilo vsaj 100 milijonov ljudi prisiljenih oditi zdoma in poiskati zatočišče v matični državi ali tujini. Na begu je več ljudi, kot je vseh prebivalcev Egipta, ki je po številu prebivalcev 14. država na svetu.
  • Število prisilno razseljenih se je od leta 2010 skoraj podvojilo (z 41 milijonov na zdajšnjih 79,5 milijona).
  • Kar 80 odstotkov razseljenih ljudi po svetu je v državah ali na ozemljih, kjer sta akutni težavi nezanesljiva preskrba s hrano in podhranjenost – pri tem pa so mnoge države še dodatno ogrožene zaradi podnebnih sprememb in naravnih nesreč.
  • Več kot tri četrtine (77 odstotkov) beguncev po svetu so dolgotrajno razseljene; Afganistan je denimo vstopil v že peto desetletje krize.
  • Velika večina (85 odstotkov) beguncev živi v državah v razvoju, običajno v državah, ki mejijo na države njihovega izvora.
  • Dve tretjini ljudi, ki so razseljeni čez mejo matične države, prihajata iz petih držav: Sirije, Venezuele, Afganistana, Južnega Sudana in Mjanmara.
  • Poročilo o globalnih trendih upošteva vse večje populacije razseljenih ljudi in beguncev, vključno s 5,6 milijona palestinskih beguncev, za katere skrbi Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem.
  • Vse več je razseljevanja v mestih. Po razpoložljivih podatkih sta bili leta 2019 med notranje razseljenimi ljudmi kar dve tretjini na mestnih ali polmestnih območjih.
  • Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki obljublja, da nikogar ne bomo pustili ob strani, zdaj – zahvaljujoč novemu kazalniku o beguncih, ki ga je marca letos sprejela Statistična komisija ZN – eksplicitno vključuje begunce.

OPOMBA: Poročilo UNHCR o globalnih trendih je objavljeno hkrati z letnim globalnim poročilom, ki poroča o ukrepih, ki jih UNHCR sprejema, da bi pomagala vsem, ki so bili pregnani z doma, pa tudi osebam brez državljanstva po vsem svetu.