UNHCR v Sloveniji | UNHCR v Sloveniji

Slovenija je leta 1992 pristopila h Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951 in k njenemu Protokolu iz leta 1967. UNHCR pokriva Slovenijo preko Regionalnega predstavništva UNHCR za srednjo Evropo, ki ima sedež v Budimpešti. AKTIVNOSTI UNHCR V SLOVENIJI Podpora vladnim institucijam pri skrbi za ranljive skupine UNHCR ima v […]

Slovenija je leta 1992 pristopila h Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951 in k njenemu Protokolu iz leta 1967. UNHCR pokriva Slovenijo preko Regionalnega predstavništva UNHCR za srednjo Evropo, ki ima sedež v Budimpešti.

AKTIVNOSTI UNHCR V SLOVENIJI

Podpora vladnim institucijam pri skrbi za ranljive skupine

UNHCR ima v Sloveniji nacionalno pisarno, ki se nahaja v Ljubljani. Naši sodelavci so v aktivni na terenu v sprejemnih in nastanitvenih centrih na mejah, kjer posebno pozornost namenjajo zaščiti žensk, otrok in drugih ranljivih skupin ter vprašanjem, povezanim s preprečevanjem in odzivanjem na spolno nasilje in na nasilje na podlagi spola. Pisarna v Ljubljani koordinira delo na terenu, se vključuje v aktivnosti sodelovanja nevladnih organizacij, sodeluje z vladnimi organi in je aktivna na področju informiranja beguncev ter splošne javnosti.

Od leta 2008 UNHCR v Sloveniji v sodelovanju s partnersko nevladno organizacijo (PiC – Pravno informacijski center za nevladne organizacije) izvaja spremljanje dogajanja na mejah, da bi zagotovil prosilcem za azil dostop do ozemlja in azilnih postopkov in s tem zaščitil prosilce za azil pred prisilnim vračanjem na območje, kjer bi bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena. UNHCR si tudi prizadeva zagotoviti prosilcem za azil učinkovito pravno svetovanje in informacije in tako preprečiti njihovo upravno pridržanje. Prav tako spodbuja vlado k vključitvi ukrepov za integracijo beguncev v širši sklop integracijskih politik, programov in načrtov, pripravljenih za migrante in državljane EU.

Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi akterji

UNHCR v Sloveniji je v rednih stikih z vlado, ministrstvi in vladnimi agencijami ter sodeluje z Uradom Republike Slovenije za zaščito in reševanje, policijo in ostalimi državnimi akterji, ki so vključeni v upravljanje begunske krize v Sloveniji ter izvajanje zakonodaje na področju azila. Hkrati UNHCR vlado redno obvešča o svojem mnenju o zakonodaji, ki neposredno vpliva na življenje beguncev i. n prosilcev za azil. 

Prav tako UNHCR v Sloveniji aktivno koordinira in sodeluje z nevladnimi organizacijami. Z namenom koordinacije nevladnih organizacij, je oblikoval dve specializirani delovni skupini:

  • Delovna skupina za zaščito beguncev se tedensko srečuje in preglejuje stanje glede zaščite beguncev ter oblikuje predloge za izboljšave ter akcijske načrte za informiranje o možnostih zaščite, predvsem v povezavi z zaprositvijo za azil v Sloveniji in dostopom do azilnih postopkov, identifikacijo ljudi s posebnimi potrebami in njihovo napotitev k podpori, svetovanje in oskrbo. Članice te delovne skupine so UNHCR, UNICEF, IOM (Mednarodna organizacija za migracije), PiC (Pravno-informacijski center), Mirovni inštitut, Amnesty International, Slovenska filantropija in Inštitut za afriške študije.
  • Delovna skupina za humanitarno pomoč se prav tako srečuje na tedenski ravni, v njej pa so tiste organizacije, ki zagotavljanjo oskrbo s hrano in ostalimi potrebščinami na vstopnih in izstpnih točkah, redno spremljajo stanje na terenu glede oskrbe osnovnih potreb in storitev in skupaj načrtujejo izboljšave in boljšo koordinacijo z državnimi organi, predvsem Uradom Republike Slovenija za zaščito ter Policijo. Članice te delovne skupine so UNHCR, UNICEF, IOM (Mednarodna organizacija za migracije), Rdeči križ, Association Hope, Slovenska filantropija, Adra Slovenija, Platforma Sloga in Zavod Krog.

UNHCR se skupaj z deležniki vključuje tudi v aktivnosti, ki podpirajo integracijo beguncev v družbo, in da je zagotovljen učinkovit sistem integracije.

Osebe brez državljanstva

Slovenija je ratificirala Konvencijo o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954, ni pa podpisnica Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961. UNHCR zato lobira, da pristopi tudi k slednji.

UNHCR se prav tako zavzema za trajno rešitev problemov, s katerimi se soočajo osebe, ki nimajo državljanstva nobene države ter s tem tudi ne s tem povezane zaščite.

Ostale aktivnosti

Aktivnosti UNHCR v Sloveniji so podprte z aktivnostmi informiranja javnosti, vključno z vzpostavljanjem odnosov z mediji, objavljanjem relevantnih informacij na slovenski spletni strani in v publikacijah za specifične ciljne skupine.

UNHCR se zavzema tudi za razvoj programa za preselitve in podpira prizadevanja držav članic Evropske unije, da skupaj najdejo učinkovit odgovor na trenutno begunsko krizo, ki jo vsaka posamezna država ne more rešiti sama.

Zagovorništvo in pomoč pri ustanavljanju mehanizmov za preverjanje kakovosti pravičnih azilnih postopkov, ki nudijo enake možnosti za vse prosilce za azil ostajata dodatni prednostni nalogi UNHCR v Sloveniji. UNHCR v tem pogledu nudi tudi podporo partnerjem in akterjem, ki se ukvarjajo z azilnimi postopki v državi.

Od leta 2005 se Slovenija redno vključuje v ocenjevanje z udeležbo z namenom, da identificira pomanjkljivosti in predlaga skupne rešitve. V tem kontekstu ocenjuje tudi izvajanje globalne strategije UNHCR za zagotavljanje enakih pravic (Age, Gender and Diversity – AGD).