Azraq, prvo begunsko taborišče, ki ga poganjajo obnovljivi viri energije

Agencija Združenih narodov za begunce, UNHCR, je zagnala na novo zgrajeno sončno elektrarno v Jordanskem begunskem taborišču Azraq. Polje za pridobivanje sončne energije, ki je financirano s strani kampanje Brighter Lives for Refugees IKEA Fundacije, prinaša obnovljivo energijo prebivalstvu, ki že pol drugo leto živi zgolj z občasnim dostopom do električne energije in bo prispevalo k Jordanski nacionalni energetski strategiji za doseganje zelenega gospodarstva do 2020.

 

Sončni fotovoltaični obrat v taborišču Azraq, Jordanija. © UNHCR/Benoit Almeras

 

Ta 2-megavatni sončni fotovoltaični (PV) obrat bo UNHCR-ju omogočil zagotavljanje cenovno dostopne in trajnostne električne energije 20.000 sirskim beguncem, ki živijo v skoraj 5000 zavetiščih v Azraq taboru, pokrivajoč energijske potrebe obeh vasi, povezanih na državno omrežje. Vsaka družina lahko sedaj poveže hladilnik, TV, ventilator, ima svetlobo v notranjosti zavetišča in polni svoje telefone, kar je ključnega pomena za begunce, da ostanejo v stiku s svojimi sorodniki v tujini.

Azraq taborišče je svoja vrata odprlo v aprilu 2014 in se nahaja na puščavskem območju na severu Jordanije, z vročimi poletji in ostrimi zimami. Pomanjkanje elektrike je bil eden od glavnih izzivov, s katerimi se srečujejo njegovi prebivalci, saj otežuje dnevne dejavnosti, kot so kuhanje, pranje oblačil, študij ali varna nočna hoja v umivalnico, še zlasti za ženske in otroke.

Vpeljava električne energije v januarju 2017 je naslovila te izzive in znatno izboljšala dobro počutje prebivalcev Azraqa. V zadnjih dveh letih in pol so begunci živeli zgolj ob pomoči sončnih luči, ki so bile razdeljene ob njihovem prihodu in uličnih svetilkah, nameščenih v eni izmed vasi, prav tako financiranih s strani IKEA Fundacije.

To sončno polje v Azraqu je prva sončna elektrarna na svetu zgrajena v begunskem okolju. V Jordaniji, kjer je cena električne energije visoka, bo sončna elektrarna UNHCR-ju omogočala zagotavljanje električne energije za prebivalce Azraq taborišča brezplačno, prihranki pa bodo investirani v drugo potrebno pomoč.

Sončna elektrarna se bo izražala v takojšnih 1,5 milijona ameriških dolarjev letnega prihranka ter zmanjšala emisije CO2 za 2.370 ton letno. Ko bo sončna elektrarna nadgrajena z 2 na 5 megavatov in bo delovala s polno zmogljivostjo, se bodo ti prihranki še povečali in CO2 emisije zmanjšale, pokrivala pa bo vse Azarq energetske potrebe. Priključitev na državno omrežje bo vsako dodatno pridobljeno električno energijo pošiljala nazaj brezplačno ter tako podprla energetske potrebe gostiteljske skupnosti.

Gradnja Azraq sončne elektrarne je pomenila tudi priložnost za dohodek za več kot petdeset beguncv, ki so bili usposobljeni in zaposleni za pomoč pri izgradnji sončnega polja pod nadzorom jordanskega sončnega podjetja Mustakbal, ki je vodilo dela na terenu. Nekateri od teh beguncev bodo odgovorni tudi za vzdrževalna dela v prihodnosti.

“Danes je pomemben mejnik. Osvetljevanje taborišča ni zgolj simboličen dosežek; zagotavlja varnejše okolje za vse prebivalce tabora, odpira možnosti za preživljanje in daje otrokom priložnost za študij, ko se zmrači. Predvsem pa dovoljuje vsem prebivalcem taborišča dostojno življenje,” je povedal Kelly T. Clements, namestnik Visokega komisarja Združenih narodov za begunce. “Še enkrat je partnerstvo med IKEA Fundacijo in UNHCR-jem pokazalo, kako lahko zaobjamemo nove tehnologije, inovacije in človečnost, medtem ko pomagamo beguncem.”

 

Namestnik Visokega komisarja Kelly Clements ter Predsednik IKEA Fundacije Per Heggenes na obisku pri sirski družini v taborišču Azraq. © UNHCR/Benoit Almeras

 

Sončni obrat, ki je stal 8,75 milijona evrov, je bil v celoti financiran s strani IKEA Fundacije preko kampanje Brighter Lives for Refugees, ki je zbrala 30,8 milijonov evrov za UNHCR projekte. Za vsako LED žarnico, ki je bila prodana v obdobju kampanje, je IKEA Fundacija podarila 1 evro UNHCR-ju, da bi beguncem zagotovili obnovljive vire energije in izobraževanje.

“Prva sončna elektrarna na svetu v begunskem taborišču pomeni spremembo paradigme v tem, kako humanitarni sektor podpira razseljene osebe. UNHCR Jordanija bo prihranil več milijonov dolarjev, hkrati zmanjšal emisije ogljika in izboljšal življenjske pogojev za nekatere izmed najbolj ogroženih otrok in družin na svetu,” je dejal Per Heggenes, Predsednik uprave IKEA Fundacije. “Zelo smo hvaležni vsem udeležencem, še posebej IKEA kupcem in sodelavcem, ki so sodelovali v Brighter Lives for Refugees kampanji, UNHCR-ju, jordanski vladi, EDCO, in predvsem, sirskim in jordanskim ljudem, ki so spravili projekt v realnost,” je zaključil.

Zagotavljanje obnovljivih virov energije za begunce in njihove gostiteljske skupnosti je ena od prednostnih nalog za UNHCR po svetu. Inovativna partnerstva, kot ta z IKEA Foundacijo, pomagajo UNHCR-ju najti v trajnostne in v prihodnost usmerjene rešitve za begunsko skupnost.