Po svetu je že več kot 70 milijonov razseljenih oseb, zato visoki komisar ZN za begunce poziva k večji solidarnosti

© UNHCR/Vincent Tremeau

Število ljudi, ki bežijo pred vojnami, preganjanjem in konflikti, je v letu 2018 preseglo 70 milijonov. To je največje število, ki ga je Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR oz. Agencija ZN za begunce) zaznal v skoraj 70 letih svojega obstoja.

Podatki iz danes objavljenega letnega poročila UNHCR, Globalni trendi, kažejo, da je trenutno prisilno razseljenih skoraj 70,8 milijona ljudi. To je dvakrat toliko kot pred 20 leti in 2,3 milijona več kot pred letom dni ter ustreza številu prebivalstva, ki je večje od prebivalcev Tajske in manjše prebivalcev Turčije.

Številka 70,8 milijona je sicer nizka ocena, še posebej, ker je v njej le delno zajeta kriza v Venezueli. Od leta 2015 je skupno 4 milijone Venezuelcev zapustilo svojo državo, kar jo umešča med trenutno največje razselitvene krize na svetu. Čeprav večina teh oseb potrebuje mednarodno zaščito, jih je do zdaj le približno pol milijona uradno zaprosilo za azil.

„Te številke še dodatno potrjujejo, da trend števila ljudi, ki jih je treba zavarovati pred vojno, konflikti in preganjanjem, na dolgi rok narašča. Čeprav je jezik v zvezi z begunci in migranti pogosto razdiralen, pa smo priča tudi valom gostoljubnosti in solidarnosti, še posebej v skupnostih, ki že gostijo večje število beguncev. Priča smo tudi edinstvenemu sodelovanju novih akterjev, vključno z akterji na področju razvoja, zasebnimi podjetji in posamezniki, ki ni le izraz duha globalnega dogovora o beguncih, ampak ga tudi širi,“ je povedal visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi. „Izhajati moramo iz teh uspešnih primerov in podvojiti svojo solidarnost s tisočimi nedolžnih ljudi, ki so vsakodnevno prisiljeni bežati s svojih domov.“

Številko 70,8 milijonov v poročilu o globalnih trendih sestavljajo tri glavne skupine. Prva so begunci, kar pomeni osebe, ki so prisiljene zbežati iz svoje države zaradi konflikta, vojne ali preganjanja. Leta 2018 je število beguncev po vsem svetu doseglo 25,9 milijona, kar je 500.000 več kot leta 2017. V to skupno število je vključenih tudi 5,5 milijona palestinskih beguncev, za katere skrbi Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje Palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA).

Druga skupina so prosilci za azil – osebe, ki so zunaj svoje države izvora, in ki so mednarodno zaščiteni, a čakajo na izid svoje prošnje za status begunca. Konec leta 2018 je bilo po vsem svetu 3,5 milijona prosilcev za azil.

Tretja in največja skupina, v kateri je 41,3 milijona oseb, so tisti, razseljeni na druga območja znotraj svojih držav; ta kategorija  je običajno poimenovana notranje razseljene osebe.

Splošno naraščanje razseljenosti je še naprej presegalo hitrost, s katero so se uvajale rešitve za razseljene osebe. Pri beguncih je najboljša rešitev ta, da se prostovoljno, varno in dostojanstveno vrnejo domov. Drugi rešitvi sta integracija v gostiteljsko skupnost ali preselitev v tretjo državo. Vendar je bilo leta 2018 preseljenih le 92.400 beguncev, kar je manj kot 7 odstotkov tistih, ki na preselitev čakajo. Približno 593.800 beguncev se je lahko vrnilo domov, 62.600 pa jih je bilo naturaliziranih.

„Pri vsaki begunski situaciji, ne glede na to, kje se odvija in kako dolgo, mora obstajati trajen poudarek na rešitvah in odstranjevanju ovir za to, da se ljudje lahko vrnejo domov,“ je povedal Grandi. „To je kompleksno delo, v katerega je Visoki komisariat ZN za begunce nenehno vključen,  od vseh držav pa tudi zahteva, da stopijo skupaj za skupno dobro. To je eden od velikih izzivov našega časa.“

 

****

Globalni trendi 2018 – 8 dejstev o beguncih, ki jih morate poznati

  • OTROCI: Leta 2018 je bil vsak drugi begunec otrok; večina (111.000) jih je bilo samih in brez svojih družin.
  • MALČKI: V Ugandi so poročali o 2800 begunskih otrocih, starih pet let ali manj, ki so bili sami ali ločeni od svojih družin.
  • URBANI POJAV: Verjetneje je, da kot begunec živite v mestu (60 %), ne pa na ruralnem območju ali v taboru.
  • BOGATE IN REVNE DRŽAVE: Države z visokimi dohodki v povprečju gostijo 2,7 begunca na 1000 prebivalcev, države s srednjimi in nizkimi dohodki pa v povprečju 5,8. Najrevnejše države gostijo tretjino vseh beguncev na svetu.
  • BIVALIŠČE: Približno 80 % beguncev živi v državah, ki mejijo na države njihovega izvora.
  • TRAJANJE: Skoraj štirje od petih beguncev razseljeno živijo vsaj pet let. Eden od petih pa razseljeno živi 20 ali več let.
  • NOVI PROSILCI ZA AZIL: Največ prošenj za azil so leta 2018 vložili Venezuelci (341.800).
  • VERJETNOST: Razmerje med begunci, prosilci za azil in notranje razseljenimi osebami ter celotnim človeštvom trenutno znaša 1 proti 108; pred desetimi leti je znašalo 1 proti 160.

****