UNHCR: 6 korakov za reševanje begunske situacije v Evropi

Ženeva, 4. Marec 2016 – Pred srečanjem šefov držav in vlad Evropske unije (EU) s Turčijo, ki bo 7. marca potekalo v Bruslju, Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) predstavlja priporočila, s katerimi želi pomagati državam članicah rešiti begunsko situacijo v Evropi. “Zmanjkuje nam časa. Močno vodstvo in vizija evropskih voditeljev […]

A column of refugees and migrants is walked off across fields by the Slovenian police from a collection point in RIgonce, in the direction of a transit center. They are being moved now, to liberate space for a next group of migrants and refugees arriving from Croatia. Refugees and migrants are brought by train to a station on the Croatian side of the border, and then have to walk three kilometers to here. A single train can carry up to 1,200 people. ; More than 643,000 refugees and migrants arrived in Europe via the Mediterranean sea this year, including 502,500 in Greece only. Many of the refugees and migrants are desperate to move quickly onwards to Western Europe, fearing that borders ahead of them will close. More than 5,000 new arrivals were being recorded every day.

Ženeva, 4. Marec 2016 – Pred srečanjem šefov držav in vlad Evropske unije (EU) s Turčijo, ki bo 7. marca potekalo v Bruslju, Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) predstavlja priporočila, s katerimi želi pomagati državam članicah rešiti begunsko situacijo v Evropi.

Zmanjkuje nam časa. Močno vodstvo in vizija evropskih voditeljev sta nujno potrebni, da se soočimo s situacijo, ki je lahko v naših očeh rešena le, če jo znamo nasloviti s primernimi ukrepi” je povedal Visoki komisar Združenih narodov za begunce, Filippo Grandi. “Ta begunska kriza je prav tako tudi kriza evropske solidarnosti. Do trenutne situacije je pripeljala nezmožnost, da države skupaj izvedejo ukrepe, za katere so se ministri EU dogovorili v preteklosti” je še dodal.

Stanje se hitro slabša in trenutno je v Grčiji okoli 30.000 ljudi, tretjina v Idomeni na meji z nekdanjo jugoslovansko Republiko Makedonijo. Čeprav so grške oblasti skupaj z vojsko okrepile odziv, na tisoče ljudi še vedno spi na odprtem brez primerne nastanitve, storitev, pomoči ali informacij. Pri tem naraščajo tudi napetosti, ki lahko privedejo do oblikovanja resnične krize. UNHCR podpira grško vlado pri njenih naporih z angažiranjem ljudi, pomoči koordiniranemu odzivu in zagotavljanju zavetij, tehnično podporo in informacijami za begunce in migrante.

Sodelovanje vseh držav članic EU v skupnem iskanju rešitve je ključ do učinkovitega upravljanja” je povedal g. Grandi. “Te naloge ne smemo prepustiti le vstopnim državam kot sta Grčija in Italija in tistim drugim, ki so sprejele veliko število beguncev, kot so Avstrija, Nemčija in Švedkska.”

Visoki komisar je predstavil načrt za upravčljanje in stabilizacijo begunske situacije za države članice EU. Načrt vsebuje šest ključnih točk, ki služijo kot široka vodila.

  1. V celoti implementirati t.i. “hot-spots” in sistem relokacije prosilcev za azil iz Grčije in Italije ter hkrati vrnitev posameznikov, ki ne kvalificirajo za mednarodno zaščito, tudi na podlagi obstoječih bilateralnih sporazumov.
  2. Okrepiti podporo Grčiji za upravljanje s humanitarno situacijo, vključno s porporo postopkom ugotavljanja statusa begunca, relokacij in vračanja.
  3. Zagotavljati skladnost ukrepov s celotnim pravnim redom EU na področju azila.
  4. Zagotoviti več varnih, legalnih poti za begunce, da bi lahko potovali v Evropo v okviru obstoječih programov – na primer programov humanitarnega sprejema, privatnih sponzorstvev, združevanja družin, štipendij za študente ter shem za mobilnost delovne sile – da beguncem ni potrebno iskati tihotapcev in trgovcev z ljudmi, da dosežejo varno zavetje.
  5. Zavarovati posameznike, ki so posebej izpostavljeni tveganjem, vključno s sistemi zaščite otrok brez spremstva in ločenih otrok, ukrepi za preprečevanje in odziv na spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, krepitev iskalnih in reševalnih operacij na morju, reševanje življenj z obvladovanjem tihotapskih kanalov ter bojem proti ksenofobiji in rasizmu proti beguncem in migrantom.
  6. Razvoj vseevropskih sistemov odgovornosti za prosilce za azil, vključno z oblikovanjem centrov za registracijo v ključnih državah prihoda in vzspostavitvijo sistema za vlaganje prošenj za azil, ki bo enakomerno porazdeljen v vseh državah članicah EU.

Predlogi UNHCR jasno kažejo, da je enakomerna delitev odgovornosti ključna za upravljanje in oblikovanje organizirane rešitve, ter da se bodo države članice EU morale dogovoriti o sistemu določanja deleža prosilcev za azil, ki ga je vsaka posamezna država članica pripravljena sprejeti.

Evropa se je v preteklosti že uspešno spopadla z begunskimi tokovi in premiki, na primer v času Balkanskih vojn. Tudi s trenutno situacijo se je sposobna spopasti, če bo le delovala v duhu solidarnosti in delitve odgovornosti” je povedal Visoki komisar Grandi. “Resnično ne obstaja nobena druga možnost, kot ta, da s skupnim delom najde rešitev.”

Celotno besedilo s priporočili UNHCR, naslovljeno “Stabilizacija situacije beguncev in migrantov v Evropi: Predlogi za srečanje voditeljev vlad in držav EU ter Turčije 7. marca 2016” je dostopno tukaj: http://www.unhcr.org/56d94f7e9.html

Iz raziskave, ki jo je UNHCR pred kratkim izvedla med sirskimi in afganistanskimi begunci, ki so prispeli v Grčijo, je razvidno, da sta konflikt in nasilje ključni razlog za beg. UNHCR poziva vlade, da naslovijo temeljne razloge, ki toliko ljudi prisilijo, da morajo zbežati.

Kontakti:

Špela Majcen, Ljubljana, [email protected], +386 70 868 457Melissa Fleming, Ženeva, [email protected] , +41 79 557 9122Adrian Edwards, Ženeva, [email protected] , +41 79 557 9120  William Spindler, Ženeva, [email protected] , +41 79 217 3011