Raziskava UNHCR o razlogih za beg v Evropo

Anketa UNHCR ugotavlja, da afganistanski in sirski begunci bežijo pred konfliktom in nasiljem Anketa, ki jo je izvedla Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) kaže, da je okoli 94% vseh Sircev, ki so v januarju prispeli v Grčijo, bežalo pred konfliktom in nasiljem v Siriji. Prav tako je 71% Afganistancev, […]

Anketa UNHCR ugotavlja, da afganistanski in sirski begunci bežijo pred konfliktom in nasiljem

Anketa, ki jo je izvedla Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) kaže, da je okoli 94% vseh Sircev, ki so v januarju prispeli v Grčijo, bežalo pred konfliktom in nasiljem v Siriji. Prav tako je 71% Afganistancev, vključenih v anketo kot razlog za odhod navedlo konflikt in nasilje v njihovi državi.

UNHCR objavlja ugotovitve anket, v katere so bili vključeni afganistanski in sirski begunci, ki so v Grčijo prispeli tekom januarja 2016. To je del tekoče študije, ki jo izvajamo z namenom boljšega razumevanja beguncev – kdo so, od kod prihajajo, zakaj bežijo in kakšne so njihove potrebe za zaščito. Tako jim bodo lahko grške oblasti, UNHCR in ostali partnerji pomagali z najprimernejšimi odzivi, predvsem za tiste s posebnimi potrebami (družine, kjer je glava družine ženska, otroci brez spremstva in ločeni otroci).

UNHCR je anketo izvedla med 15. in 31. januarjem letos ter zajela naključni vzorec preko 400 sirskih in afganistanskih beguncev ter prosilcev za azil, ki so prispeli na grške otoke Hios, Leros, Lezbos in Samos. Anketa bo ponovljena tekom naslednjih šestih mesecev in bo tako predstavljala največjo zbirko podatkov na področju izredne begunske situacije v Evropi.

Nekatera druga ključna dognanja so:

  • 85% Sircev, vključenih v anketo, je bilo notranje razseljenih preden so se odpravili na pot v Grčijo; 87% jih je potovalo z družinskimi člani.
  • 65% Afganistancev in 47% vseh, ki so bivali v drugi državi preko 6 mesecev je povedalo, da nimajo nobene uradne dokumentacije.
  • Pomanjkanje dostopa do dela, ki bi skladno z njihovimi spretnostmi pokrilo stroške bivanja ter s tem preprečilo izkoriščanje, je ključni razlog (v 41% primerov), da Sirci zapuščajo zadnjo državo bivanja. Drugi razlog (v 16% primerov) je diskirminacija.
  • Družine, kjer je glava družine ženska, predstavljajo 20% vseh sirskih družin, vključenih v anketo.
  • 79% vprašanih Sircev in 44% Afganistancev ima srednješolsko ali univerzitetno izobrazbo.
  • Ženske in otroci predstavljajo 51% Sircev in 40% Afganistancev, vključenih v anketo.
  • Večina (41%) Sircev pravi, da je ciljno državo izbrala z namenom združitve družine. Ob upoštevanju, da je 20% družin takšnih, kjer je glava družine ženska, podatki kažejo na nujno potrebo za oblikovanje obustnih procesov združevanja družin.

UNHCR bo redno zbirala, analizirala in delila podatke z namenom boljše obveščenosti širše družbe o profilih beguncev, ki prihajajo v Grčijo. Dodali bomo tudi ankete o iraških beguncih. Boljši podatki in analize lahko pomembno prispevajo k učinkovitejšemu kratkoročnemu odzivu ter dolgoročnemu načrtovanju.

Dokumenti s podatki

Za Sirce: http://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=725Za Afganistance: http://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=726