Aktivnejše integracijske politike prispevajo k dobrobiti beguncev

Ženeva, 28. januar 2016 – Vodji Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Agencije Združenih narodov za begunce (UNHCR) sta na skupni konferenci na visoki ravni, ki je potekala v Parizu na temo integracije ljudi z mednarodno zaščito, pozivata vlade, da namenijo več pozornosti in naporov za pomoč integraciji beguncev […]

Ženeva, 28. januar 2016 – Vodji Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Agencije Združenih narodov za begunce (UNHCR) sta na skupni konferenci na visoki ravni, ki je potekala v Parizu na temo integracije ljudi z mednarodno zaščito, pozivata vlade, da namenijo več pozornosti in naporov za pomoč integraciji beguncev in jim s tem omogočijo, da prispevajo k evropskim družbam in gospodarstvu.

V letu 2015 je Sredozemsko morje prečkalo preko milijon ljudi, ki želijo zaprositi za mednaordno zaščito v Evropi. Skupno jih je lansko leto okoli 1,5 milijona zaprosilo za azil v državah OECD.[1] To je kar dvakratnik števila iz leta 2014 in najvišja številka do sedaj. Hkrati pa je pomembno opozoriti, da prosilci za azil predstavljajo le 0,1% celotnega prebivalstva držav OECD ter manj kot 0,3% celotnega prebivalstva Evropske unije.

OECD in UNHCR poudarjata, da je pomoč beguncem v obliki možnosti razvijanja spretnosti za učinkovito in varno delo ne le moralni imperativ, ampak tudi jasna ekonomska spodbuda.

Begunci so vse prej, kot problem, saj so lahko in bi morali biti del rešitve za mnoge izzive, s katerimi se soočajo naše družbe,” je povedal Generalni sekretar OECD, Angel Gurría, na skupni konferenci v Parizu. “Prinašajo upanje: upanje za boljše življenje in za boljšo prihodnost tako za njihove kot tudi naše otroke. Da pa bi lahko ta potencial izkoristili, je potrebno vlagati v vse aktivnosti in ukrepe, ki bodo pripomogli k temu, da se begunci ustalijo in prilagodijo ter razvijejo svoje spretnosti. Na kratek rok bo zagotovo težko in drago, vendar se bo na dolgi rok povrnilo v veliki meri” je povedal. “Naša analiza je pokazala prednosti, ki jih lahko dobro upravljane migracije prinesejo za naša gospodarstva in družbe v državah OECD. A vse bo v veliki meri odvisno od tega, kako dobro bomo znali oblikovati in izvajati ukrepe na področju integracij. Prej kot begunci dobijo potrebno podporo, boljše možnosti imajo za integracijo” je dodal g. Gurría.

Integracija je dinamečen dvosmerni process, ki zahteva napore tako s strani družbe kot tudi s strani posameznikov”, je povedal Visoki komisar Združenih narodov za begunce, Filippo Grandi. “Da bi beguncem omogočili, da odigrajo odlično vlogo v družbenem, gospodarskem in kulturnem življenju v državi gostiteljici, moramo doseči enakopravnost tako na ravni pravic kot tudi priložnosti. Države bodo tukaj odigrale pomembno vlogo, da bodo zagotovile, da lahko begunci pozitivno in aktivno sodelujejo v integracijskih procesih. Tukaj gre predvsem za storitve, ki jim bodo nudene in način, na katerega bodo sprejeti v svojih novih okoljih.”

OECD je danes izdala poročilo Naredimo integracijo učinkovito: begunci in ostale osebe, ki potrebujejo zaščito,  kjer so vključena dognanja na podlagi izkušenj držav OECD na področju integracije za begunce. To poročilo predstavlja vrsto dobrih praks, da se naslovi ključne ovire in podpre trajno integracijo beguncev in njihovih otrok. Poročilo poudarja pomen zgodnjega ukrepanja, vključno z nudenjem dostopa do jezikovnih tečajev, zaposlitvenih programov in integracijskih ukrepov čim prej in tudi za tiste prosilce za azil, ki imajo veliko možnosti, da ostanejo. Poudarja tudi potrebo po pomoči migrantom, da se ustalijo tam, kjer so na voljo službe in ne nujno tam, kjer so stroški bivanja najnižji. Poleg tega poročilo opozarja na potrebo po prilagoditvi integracijskih programov, da vključijo raznolikost migrantov glede na spretnosti in specifične potrebe beguncev.

Dodatne informacije o integraciji in seznam raziskav in publikacij UNHCR so na voljo tukaj: http://www.unhcr.org/56a9decf5.htmlDodatne informacije o delu OECD na področju migracij je na voljo tukaj: http://www.oecd.org/migration-insights/

Kontakti za medije:

Špela Majcen, UNHCR Slovenija, +386 70 868 457Anna Biernat, OECD, + 33 1 45 24 14 28Celine Schmitt, UNHCR Francija, + 33 6 23 16 11 78William Spindler, UNHCR Ženeva, +41 79 217 3011

[1] Države članice OECD so Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Čile, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Koreja, Luksemburg, Mehika, Nizozemska,  Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Združene države Amerike.