Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola: Izpostavljenost begunk in migrantk

Ženeva, 20 januar 2016 – Oumo*, mlada ženska iz subsaharske Afrike beži pred pregonom, zaradi katerega je življenje izgubil njen svak, njeno sestro pa pogrešajo. V bojazni za svoje življenje, se je odpravila na težko pot v Evropo, kjer želi poiskati azil in varno zavetje. Med potjo v Grčijo je bila […]

Ženeva, 20 januar 2016 – Oumo*, mlada ženska iz subsaharske Afrike beži pred pregonom, zaradi katerega je življenje izgubil njen svak, njeno sestro pa pogrešajo. V bojazni za svoje življenje, se je odpravila na težko pot v Evropo, kjer želi poiskati azil in varno zavetje. Med potjo v Grčijo je bila Oumo dvakrat prisiljena v transakcijske spolne odnose, da si je lahko zagotovila prevoz z ladjo, in da je dobila ponarejen potni list. Ko je prispela v Grčijo, je spala na prostem brez zavetja, zasebnosti ali dostopa do pomoči. “Skrbi me, da se mi bo zmešalo” je priznala.

Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR), Sklad Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) in Komisija za begunke (WRC) so zaskrbljene nad hudimi tveganji begunk in migrantk kot je Oumo ter deklic na poti v Evropo.

Težki zimski pogoji pomenijo, da je v primerjavi s prejšnjimi meseci manj ljudi podvrženih tveganjem na morju. Kljub temu pa vsakodnevno v Evropo prispe v povprečju 2,000 ljudi. Ker vlade na mejah izvajajo omejitve in strožje nadzore, se lahko zgodi, da sprejemni in tranzitni centri postanejo prezasedeni in napetost lahko naraste. Vse to vpliva na večja tveganja za ženske in deklice. Iz obupa se lahko begunci in migranti odločijo tudi, da uberejo nevarnejše poti v rokah tihotapcev ljudi.

Od 15. januarja 2016 dalje ženske in otroci predstavljajo preko 55% vseh ljudi, ki prispejo v Evropo. V juniju 2015 sta ti skupini predstavljali le 27%. Humanitarni odziv v celotnem vzhodnem Sredozemlju in na zahodnobalkanskih poteh v vseh svojih humanitarnih aktivnostih daje poudarek informiranosti in preprečevanju spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola. Sposobnost preprečevanja, identifikacije in primernega odziva pa je predvsem odvisna od posameznih držav in agencij Evropske unije, ki prevzemajo odgovornost in primerno ukrepajo. UNHCR, UNFPA in WRC so novembra 2015 izvedle skupno oceno tveganj za ženske begunke in migrantke ter deklice na lokacijah v Grčiji in v nekdanji jugoslovanski Republiki Makedoniji. V poročilu ocene stanja je zapisano, da so “ženske, ki potujejo same ali z otroci, nosečnice ali ženske, ki dojijo, najstnice, otroci brez spremstva, otroci, ki se zgodaj pročijo – velikokrat že z novorojenčki – ljudje s posebnimi potrebami ter starejši moški in ženske med tistimi, ki so še posebej ogroženi in potrebujejo usklajen in učinkovit odziv.” Ta skupna naloga je bila prva izmed mnogih terenskih aktivnosi na področju profiliranja. Slednje so pomembne za agencije za pomoč in zagovorništvo, da lahko primerno ocenijo situacijo na terenu in oblikujejo predloge reševanje identificiranih pomanjkljivosti.

Veliko begunk in migrantk ter deklic je že bilo izpostavljenih različnim oblikam spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v njihovih državah izvora, v prvi državi azila ali tekom poti v Evropo in znotraj nje. Nekatere ženske, s katerimi so se strokovnjaki pogovarjali v okviru študeije, so povedale, da so bile prisiljene v transakcijske spolne odnose. Tako so lahko “plačale” za dokumente ali nadaljevanje poti. Nekatere ženske in deklice tako zelo želijo nadljevati pot, da spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola ne prijavijo in ne poiščejo zdravniške pomoči.

Zdravja in pravice žrtev vojn in pregona, predvsem žensk in nasjtnic, ne smemo obravnavati le kot podaljšek humanitarnega odziva. UNFPA v sodelovanju s partnerji zagotavlja, da imajo begunke in migrantke dostop do storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in da preprečimo ter primerno odzovemo na nasilje na podlagi spola” je povedal dr. Babatunde Osotimehin, Izvršni director UNFPA.

Veliko žensk in deklic, ki potujejo same, je popolnoma izpostavljenih, saj nimajo svoje družine ali skupnosti, ki bi jih lahko zaščitila” je povedal Direktor Evropske pisarne UNHCR, Vincent Cochetel. “In tudi tiste, ki potujejo z družino, so velikokrat ranljive. Nemalokdaj ne prijavijo kriminalnega dejanja in zato tudi ne dobijo podpore, ki bi jo potrebovale. Nekatere ženske so nam celo povedale, da so se poročile iz obupa.”

Ker sprejemni centri v Evropi niso bili postavljeni, da preprečijo in se odzovejo na spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, ženske in deklice ne dobijo potrebne zaščite v okviru humanitarnega odziva,” je povedala Sarah Costa, Izvršna direktorica WRC. “Morali bi se zavezati, da bomo izvajali tiste intervencije, za katere vemo, da bodo pomagale, vključno z aktivacijo strokovnjakov na področju spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ob celotni poti.”

Skupna misija je ugotovila, da je trenuten odziv s strani vlad, humanitarnih akterjev, institutcij in agencij EU ter civilne družbe nezadosten, saj ne more preprečiti in se odzvati na nevarnosti, izkoriščanje in različne oblike sponega nasilja in nasilja na podlagi spola, s katerimi se soočajo ženske in deklice po vsej Evropi. Na primer, kljub poskusom UNHCR in partnerskih organizacij, da se vzpostavijo dobro osvetljeni sprejemni centri in zavetja, kjer je vzpostavljeno ločevanje glede na spol, jih še vedno veliko nima ustreznega zasebnega dostopa do vode, santarnih in zdravstvenih objektov ter spalnega dela za ženske in otroke. To pomeni večjo izpostavljenost tveganjem za spolno nasilje in nasilje na podlagi spola. Skupna ocena ugotavlja, da morajo organizacije civilne družbe in humanitarne organizacije v svoj odziv na vseh področjih integrirati preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, prav tako kot tudi nudenje pravne pomoči in psihološke podpore.

Poročilo poudari nekatera ključna priporočila za vlade in agencije Evropske unije:

  • Oblikovanje usklajenega sistema za odziv znotraj in preko meja, ki bi ščitil ženske in deklice,
  • Zavedanje tveganj in zagotovitev osebja ter vzpostavitev postopkov, da se prepreči, identificira in odzove na spolno nasilje in nasilje na podlagi spola,
  • Zagotavljanje odziva na spolno nasilje in nasilja na podlagi spola, ob zavedanju, da se žrtve ne bodo ustavljale, da nasilje prijavijo,
  • Zagotavljanje legalnih poti do pridobitve zaščite, predvsem za ženske, otroke in preživele žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, vključno z učinkovitim združevanjem družin in prednostjo pri relokaciji in preselitvi za begunce s posebnimi potrebami.

* Da bi zaščitili njeno identiteto, smo “Oumino” ime spremenili.

Celotno poročilo je na voljo na http://www.unhcr.org/569f8f419.html

Dodatne informacije o delu UNHCR v Sloveniji:

Spletna stran: www.unhcr.si in www.unhcr-centraleurope.org/si/o-nas/unhcr-v-sloveniji.htmlFacebook: www.facebook.com/UNHCRSloveniaTwitter: www.twitter.com/UNHCRSlovenia

Kontakti za medije:

UNHCR Slovenija: Špela Majcen v Ljubljani: +386 70 868 457, [email protected]: William Spindler v Ženevi: +41 79 217 3011, [email protected]