Ob dnevu migrantov opozarjamo na spolno nasilje in nasilje na podlagi spola

Ob dnevu migrantov, ki vsako leto poteka 18. decembra, UNHCR Slovenija v sodelovanju s partnerji posveča posebno pozornost vprašanju spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola. »Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola se tiče vseh nas. Čeprav so tej vrsti nasilja bolj podvržena dekleta in ženske, lahko žrtev postane […]

Ob dnevu migrantov, ki vsako leto poteka 18. decembra, UNHCR Slovenija v sodelovanju s partnerji posveča posebno pozornost vprašanju spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola.

»Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola se tiče vseh nas. Čeprav so tej vrsti nasilja bolj podvržena dekleta in ženske, lahko žrtev postane vsakdo od nas. Pomembno je, da se zato tega tudi zavedamo in primerno zavarujemo in zaščitimo sebe in druge« je povedala vodja operacije UNHCR v Sloveniji, Caroline Van Buren.

Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) ima mandat, da zagotovi mednarodno zaščito za begunce in ljudi brez državljanstv. S tem prevzema tudi del odgovornosti, da jim zagotovi zaščito pred vsakršno obliko spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola.

Še posebej pereče je vprašanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v tistih kontekstih, kjer ga je težje identificirati in omejevati. Takšne so tudi okoliščine, v katerih se znajdejo begunci, prosilci za azil in osebe brez državljanstva. Zato smo UNHCR in partnerji v mesecu decembru oblikovali brošuro in plakat, s katere cilj je preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola in nudenje podpore beguncem in prosilcem za azil, ki so v Sloveniji ter tudi tistim, ki Slovenijo prečkajo. V njej predstavljamo ključna vprašanja, ki žrtvi omogočajo, da prepozna težavo kot nasilje na podlagi spola ali spolno nasilje ter ji/mu nudimo informacije, ki žrtev vodijo do strokovne pomoči.

Material je nastal v sodelovanju z nevladnima organizacijama PIC (Pravno-informacijski center) in Slovenska filantropija ter z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije. Poleg omenjenih partnerjev so dokument o posodobljenih Standardih za delovanje v zvezi s spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola podpisale še nevladne organizacije Odnos, Inštitut za afriške študije, Ključ, Fridolin, JRS in Društvo Mozaik.

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola je kršitev človekovih pravic. Ta vrsta nasilja podpira na podlagi spola ustvarjenih stereotipov vlog, ki zanikajo človekovo dostojanstvo in preprečujejo človekov razvoj. To nasilje je dosti širše od spolnih napadov ali posilstva in je trdno vkoreninjeno v individualnem odnosu, ki temelji na nasilju v družini, družbi in državi. Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola lahko zavzame oblike od spolnega nasilja, fizičnega nasilja, čustvenega in psihološkega nasilja do škodljivih tradicionalnih praks in socio-ekonomskega nasilja.

Dodatne informacije: Špela Majcen, Predstavnica za stike z javnostjo UNHCR Slovenija, 070 868 457

Nekatere dodatne informacije so na voljo tukaj: http://www.unhcr.org/5592a6c39.html

Informativni letak za ozaveščanje o spolnem nasilju in nasilju na podlagi spola.