V Bukarešti podpisan dogovor o prvem evropskem prehodnem evakuacijskem centru

BUKAREŠTA, 7. maj (UNHCR) – 8. maja 2008 bodo minister za notranje zadeve in upravo Cristian David, predstavniki Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v Bukarešti podpisali dogovor med romunsko vlado, UNHCR in IOM o začasni preselitvi oseb v Romunijo, katere nujno potrebujejo mednarodno […]

BUKAREŠTA, 7. maj (UNHCR) – 8. maja 2008 bodo minister za notranje zadeve in upravo Cristian David, predstavniki Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v Bukarešti podpisali dogovor med romunsko vlado, UNHCR in IOM o začasni preselitvi oseb v Romunijo, katere nujno potrebujejo mednarodno zaščito, in o njihovi nadaljnji preselitvi. 

V skladu z določitvami iz dogovora bo prehodni evakuacijski center za osebe, ki nujno potrebujejo mednarodno zaščito, ustanovljen v Romuniji. Center bo nudil prehodno varno zavetišče osebam, katerih življenja so ogrožena. To bo prvi tak center v Evropi. Posamezniki ali skupine, ki jih je potrebno takoj preseliti, bodo tako uživale takojšno in učinkovito zaščito v Temišvaru, dokler ne bo vse pripravljeno za njihovo nadaljnjo preselitev v tretjo državo.

S podpisom dogovora je Romunija povečala svojo aktivno vlogo pri prizadevanjih mednarodne skupnosti na humanitarnem področju. Romunske oblasti so se tako odločile, da sodelujejo pri operacijah preseljevanja državljanov tretjih držav, ko te osebe potrebujejo mednarodno zaščito, tako da jim dovolijo začasno bivati na romunskem ozemlju.

Dosedanja prizadevanja Romunije v tej smeri vključujejo dogovor sklenjen marca 1999, o sprejmu 4000 beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, ki so bili nato preseljeni v ZDA. Julija 2005 je romunska vlada sprejela 439 uzbekistanskih beguncev, ki so čakali na preselitev v tretjo državo.

Prehodni evakuacijski center v Romuniji bo prvi takšen center v Evropi. Njegovo odprtje predstavlja pomemben korak pri doseganju strateških ciljev Milenijske deklaracije Združenih narodov. „Prav tako bo center pripomogel k povečanju ugleda naše države znotraj generalne skupščine Združenih narodov in prepoznavnosti na mednarodni ravni.”

***

Kaj je Prehodni evakuacijski center?

BUDIMPEŠTA, 8. maj (UNHCR) – Danes se odpira novo poglavje evropske zaščite beguncev, in sicer z dogovorom, ki je bil podpisan danes v Bukarešti in ki bo utrdil pot ustanovitvi Prehodnega evakuacijskega centra (ETC) v Temišvaru v severnu Romuniji.

UNHCR je čedalje bolj primoran preseliti begunce zaradi nujnih razlogov, saj živijo v državah, kjer obstaja velika verjetnost, da bodo slabo ravnali z njimi ali jih vrnili v državo pregona. Vseeno pa zaradi strahu pred terorizmom v državah, v katere se begunci preselijo, intervjuji in sprejemni postopki potekajo nekaj mesecev.

Prehodni center tako ponuja stabilno in varno okolje za ogrožene skupine oseb dokler se ne najde trajna preselitvena rešitev.

Trije podpisniki bodo imeli v centru drugačno vlogo: Romunija bo velikodušno prispevala prostore, UNHCR bo identificiral osebe, ki potrebujejo nujno prehodno preselitev, jim zagotovil certifikate za begunce in se dogovarjal glede njihove nadaljnje preselitve. IOM pa bo zagotavljal prevoz preseljenih oseb, njihov zdravstveni pregled in kulturno-orientacijske programe, ki bodo služili beguncem kot priprava na preselitev.

Države donatorke so pozvane, da zagotovijo trajno finančno pomoč, z namenom pokrivanja dodatnih stroškov v zvezi z začasno preselitvijo.

V preteklosti je Romunija že sprejela začasno preseljene begunce. Marca 1999 je država sprejela 4.000 beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, ki so bili kasneje preseljeni v ZDA. Julija 2005 se je romunska vlada ponovno odločila začasno sprejeti 439 uzbekistanskih beguncev, ki so čakali na preselitev v tretjo državo.

Na podlagi pozitivne izkušnje začasnega sprejema beguncev se je oktobra 2006 porodila ideja o ustanovitvi Prehodnega evakuacijskega centra. Današnja slovesnost ob podpisu dogovora je plod 18-mesečnih priprav in dogovarjanj.

Melita H. Šunjić v Budimpešti, Madžarska