V Sloveniji podpisali četrti dogovor o nadzoru meja srednje Evrope

LJUBLJANA, 2. oktober (UNHCR) – Včeraj sta Regionalni predstavnik UNHCR za srednjo Evropo Lloyd Dakin in Generalni direktor slovenske policije Jože Romšek podpisala skupni dogovor, ki bo olajšal sodelovanje na slovenski zunanji meji EU in ki bo zagotavljal, da imajo prosilci za azil dostop do države in azilnega postopka. Podpisani […]

LJUBLJANA, 2. oktober (UNHCR) – Včeraj sta Regionalni predstavnik UNHCR za srednjo Evropo Lloyd Dakin in Generalni direktor slovenske policije Jože Romšek podpisala skupni dogovor, ki bo olajšal sodelovanje na slovenski zunanji meji EU in ki bo zagotavljal, da imajo prosilci za azil dostop do države in azilnega postopka. Podpisani dokument je četrti dogovor o nadzoru meja, ki so ga podpisali v srednji Evropi od leta 2007.

Dogovor predvideva redni nadzor policijskih postopkov, vstopa prosilcev za azil na slovenskih mejah, delovne sestanke, usposabljanja za policijske uradnike in izmenjavo informacij med UNHCR-jem in Slovensko policijo. Dogovor prav tako predvideva, da bosta nadzor nad nalogami, ki so vključene v dogovor, izvajala UNHCR in njegov partner.

Dogovor je bil podpisan na sedežu slovenske policije v Ljubljani. „Zadovoljni smo, da smo podpisali še en dogovor o nadzoru meja v srednji Evropi. Dogovor pravzaprav zagotavlja in natančno oblikuje sodelovanje, ki smo ga že v preteklosti imeli s slovensko policijo in je nujno potreben za dosego UNHCR-jevega cilja, da se v Sloveniji zagotovi vstop prosilcem za azil in dostop do azilnega postopka,” je povedal Lloyd Dakin. „To je eden od najpomembnejših korakov pri zagotavljanju mednarodne zaščite,” je še dodal.

UNHCR si je prizadeval uvesti dogovor o nadzoru meja v srednji Evropi v skladu z večjim poudarkom vlad na mehanizmih mejnega nadzora za upravljanje z mešanimi migracijskimi tokovi.

UNHCR razume, da imajo države odgovornost nadzorovati svoje meje, vendar ima sam enako odgovornost ljudem omogočiti, da zaprosijo za azil in preprečiti, da bi bili vrnjeni v okolje, v katerem sta ogrožena njihova življenje in varnost.

UNHCR Ljubljana/Budimpešta