V Temišvaru v Romuniji odprt prvi evropski Evakuacijski tranzitni center

TEMIŠVAR, 8. maj (UNHCR) – UNHCR, IOM ter romunsko Ministrstvo za notranje zadeve in administrativne reforme so 8. maja 2008 podpisali sporazum o ustanovitvi Evakuacijskega tranzicijskega centra (ETC) v romunskem Temišvaru. UNHCR in IOM bosta omogočila ranljivim beguncem zapustiti njihove prve države azila in mirno potovanje v Temišvar. V tamkajšnjem […]

TEMIŠVAR, 8. maj (UNHCR) – UNHCR, IOM ter romunsko Ministrstvo za notranje zadeve in administrativne reforme so 8. maja 2008 podpisali sporazum o ustanovitvi Evakuacijskega tranzicijskega centra (ETC) v romunskem Temišvaru. UNHCR in IOM bosta omogočila ranljivim beguncem zapustiti njihove prve države azila in mirno potovanje v Temišvar. V tamkajšnjem ETC bo evakuiranim beguncem omogočena začasna nastanitev, pravno varstvo in socialno pomoč vse do končne premestitve v tretjo državo, kjer bodo lahko na novo začeli svoja življenja.

ETC je prva tovrstna ustanova v Evropi in bo deloval v poslopju Regionalnega centra za nastanitev in azilne postopke, ki ga upravlja Romunski urad za imigracije (RUI). V njem bodo dobili začasno zatočišče begunci, ki čakajo na kar najhitrejšo evakuacijo iz prve države, v kateri so zaprosili za azil, ker so v njej bodisi izpostavljeni nevarnosti izgona (vrnitve na ozemlja, kjer bi bili preganjani), bodisi ker so nastanjeni v nestabilnih, nehumanih ali nevarnih pogojih.

Evakuacija in trenutna zaščita ranljivih beguncev

Evakuacijski tranzitni center, glede na svoj pravni in institucionalni ustroj, kakor tudi po svojih sprejemnih kapacitetah, omogoča evakuacijo oseb, ki so nujno potrebne mednarodne zaščite vse do relokacije in nastanitve v tretji državi.

Center omogoča začasno zatočišče beguncem, ki čakajo na kar najhitrejšo evakuacijo iz prve države, v kateri so zaprosili za azil, ker so v njej bodisi izpostavljeni nevarnosti izgona (vrnitve na ozemlja, kjer bi bili preganjani), bodisi ker so nastanjeni v nestabilnih, nehumanih ali nevarnih pogojih.

UNHCR in IOM bosta pomagala ranljivim beguncem zapustiti njihove prve države azila in mirno potovanje v Temišvar. V tamkajšnjem ETC bo evakuiranim beguncem omogočena začasna nastanitev, pravno varstvo in socialno pomoč vse do končne premestitve v tretjo državo, kjer bodo lahko na novo zaživeli. Še zlasti bo ETC nudil pomoč pri evakuaciji in ponovni nastanitvi posebej ranljivih posameznikov in skupin beguncev, kot so ženske in otroci.

Stabilno in varno okolje za pogovore o ponovni nastanitvi

Možnost nujne evakuacije, ki jo sedaj omogoča ETC v Temišvaru, bo igrala ključno vlogo v situacijah, ko je oviran dostop UNHCR-ja do ranljivih begunskih skupin v prvih državah azila, ali pa v primerih, ko imajo države kandidatke za ponovno nastanitev omejene kapacitete za preučitev in sprejem zasilnih predložitev (zagovorov) zaradi različnih razlogov, kot so na primer okrepljena in podaljšana varnostna zasliševanja. Evakuacijski tranzitni center bo omogočil UNHCR-ju in uradnikom različnih sprejemajočih držav opraviti razgovore z begunci o možnosti za njihovo ponovno naselitev v stabilnem in varnem okolju.

Center sodeluje pri delitvi bremena in odgovornosti z državami po vsem svetu, udeleženimi v procesu ponovne nastanitve beguncev. Obenem spodbuja države začasne nastanitve k vključevanju v proces sprejema in (ponovne) nastanitve beguncev. Vendar pa je potrebno poudariti, da lahko UNHCR načrtuje evakuacijo le določenega števila oseb in njihovo namestitev v Temišvaru, v skladu z določitvami v tristranskem sporazumu med UNHCR, IOM in romunsko vlado.

Kdo je upravičen do premestitve v Temišvar?

Begunce, ki bodo začasno preseljeni v ETC v Temišvar bo izbral UNHCR ob tesnem sodelovanju z romunskimi oblastmi. S tem bo zagotovljeno, da bodo začasne namestitve deležne le osebe, prepoznane kot begunci, ki ustrezajo UNHCR-jevem merilom za preselitev beguncev.

Prva skupina beguncev, izbranih za premestitev, ne bo obsegala več kot 200 oseb. Romunske oblasti jim bodo izdale dovoljenje za šestmesečno bivanje na ozemlju Romunije, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev v primeru izjemnih okoliščin. V tem obdobju bodo predstavniki ciljnih držav ponovne naselitve z begunci v Evakuacijskem tranzitnem centru opravili razgovore, katerih cilj bo poiskati trajno rešitev za begunce. Vse administrativne in praktične postopke bo vodil Koordinacijski komite v Bukarešti, ki vključuje predstavnike romunskega ministrstva za notranje zadeve in administrativne reforme (MIAR), UNHCR-ja in Mednarodne organizacije za migracije (IOM).

ETC bo upravljan s pomočjo partnerskega sodelovanja

ETC bo deloval v prostorih Regionalnega centra za nastanitev in azilne postopke, ki ga upravlja romunski Urad za imigracije (RIO). Dnevno delovanje ETC bo zahtevalo obsežno sodelovanje med različnimi lokalnimi in mednarodnimi organizacijami in oblastmi. UNHCR bo zadolžen za izbiro in predlaganje beguncev, primernih za premestitev v ETC. Obenem se bo UNHCR povezal z državami ponovne nastanitve ter poskušal zagotoviti njihovo zavezo k sprejemanju posameznih kandidatov za preselitev.

UNHCR bo dolžan priskrbeti tudi sredstva in vire za zdravstveno oskrbo, psihološko podporo, socialne storitve, izobraževalne in rekreativne dejavnosti, poučenje angleščine in drugih tujih jezikov ter za hrano in domače potrebščine premeščenih beguncev. UNHCR bo sodeloval z lokalno partnersko nevladno organizacijo Generatie Tânără pri izvajanju mnogih izmed naštetih aktivnosti.

UNHCR-jev seznam oseb, predlaganih za premestitev v ETC, bo preučilo romunsko ministrstvo za notranje zadeve in administrativne reforme (MIAR), ki bo izbranim beguncem izdalo tudi začasne identifikacijske dokumente in jim zagotovilo nastanitev v ETC v Temišvaru (v pristojnosti RIO).

IOM bo prevzela skrb za zdravstveno oskrbo beguncev pred odhodom in ob prihodu, kakor tudi med prevozom v Romunijo. Zadolžen bo za prevoz beguncev v Romuniji, skrbel bo tudi za kulturno orientacijo beguncev v času njihovega bivanja v Romuniji. Med dolžnosti IOM bo štel še prevoz beguncev v končne države njihove nastanitve.

Države donatorice se bo spodbujalo k zagotavljanju finančne pomoči za delovanje ETC in k pomoči romunski vladi pri ohranjanju njene podpore za nadaljnje delovanje ETC. Donatorski prispevki bodo UNHCR-ju in IOM omogočili tudi kritje dodatnih stroškov, ki nastajajo pri obravnavi in transportu beguncev.

Romunija je v preteklosti že izvajala humanitarne operacije

Odprtje ETC v Temišvaru sledi uspešnim predhodnim humanitarnim operacijam v Romuniji in odraža pristen interes romunske vlade po čedalje večji vključenosti v UNHCR-jeve globalne aktivnosti povezane z zaščito beguncev.

Romunija je prvič izkazala svoje zmožnosti za mednarodno sodelovanje pri iskanju trajnih rešitev za begunce marca 1999, ko so romunske oblasti, skupaj z UNHCR, začasno namestile 4000 beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Ti begunci so bili kasneje trajno nameščeni v ZDA, medtem ko so postopki, v katerih so bili obravnavani, potekali v Temišvaru. Tudi takrat (8. septembra 1999), podobno kot sedaj, je bil sklenjen tristranski sporazum med romunsko vlado, UNHCR-jem in IOM.

Ker je bila kvota 4000 oseb do sredine prvega desetletja novega tisočletja skorajda že zapolnjena, potreba po preselitvi beguncev iz bivše Jugoslavije pa je bila še vedno aktualna, kakor tudi pripravljenost Združenih držav po nadaljevanju programa, je UNHCR sprožil pogajanja za podaljšanje tristranskega sporazuma. Na temelju pozitivnih izkušenj s programom ponovne naselitve so romunske oblasti s podpisom dopolnila tristranskega sporazuma (26. september 2000) pristale na sprejem dodatne kvote novih 4000 beguncev.

Naslednja tovrstna operacija se je pričela julija 2005, ko je romunska vlada ugodila prošnji visokega komisarja in začasno namestila 439 Uzbekistancev do njihove relokacije v tretje države. Odločitev romunske vlade o sprejetju uzbekistanskih beguncev je potrdila politično voljo Romunije, da postane pomemben partner v mednarodni areni prek sodelovanja pri delitvi bremena mednarodne skupnosti na področju zaščite beguncev.

UNHCR-jev urad v Romuniji je, ob sodelovanju z romunskimi oblastmi, odigral vlogo pobudnika pri izvedbi humanitarnih operacijah med letoma 1999-2001 in 2005-2006. Dobro sodelovanje med obema stranema ostaja ključni element, kar dokazuje tudi vzpostavitev Koordinacijskega komiteja, ki bo nadzoroval sprotno delovanje ETC. Kakor je določeno v tristranskem dogovoru o ETC, Komite sestoji iz predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve in administrativne reforme, predstavništva UNHCR v Romuniji in Misije IOM v Romuniji.