Izobraževanje begunskih otrok

 

Pravica do izobraževanja je temeljna človekova pravica. Za otroke, ki so morali zapustiti svoj dom, ima izobraževanje ključen pomen pri ohranjanju njihovega dostojanstva in upanja na boljšo prihodnost. Prav tako igra pomembno vlogo pri vključevanju otrok v sprejemno skupnost ter v njene politične, ekonomske, družbene in kulturne dejavnosti.

Vsak otrok ima pravico do kakovostnega izobraževanja. Izobraževalna strategija UNHCR poudarja pomembnost dostopa otrok, ki so begunci ali prosilci za azil, do kakovostnega izobraževanja.

Kljub temu pa številni otroci, ki so prišli kot begunci v srednjo Evropo, ne uživajo te pravice. V nekaterih krajih se je izkazalo, da je uvedba šolanja v sprejemnih ali nastanitvenih centrih skoraj nemogoča zaradi diskriminatornega odnosa vodstva šole ali učiteljev do otrok, ki so begunci ali prosilci za azil.

Otroci brez spremstva včasih ne morejo dokazati stopnje svoje izobrazbe in preteklih izobrazbenih dosežkov, zato so pogosto uvrščeni v nižje razrede, kjer ponujeno znanje ne zadostuje njihovim potrebam.

Učitelji v nekaterih šolah nimajo primernih kvalifikacij, ki so potrebne za poučevanje različnih skupin učencev, katerih materni jezik ni nacionalni jezik sprejemne države. Poleg tega učitelji pogosto nimajo dostopa do izobraževalnih pripomočkov, ki so potrebni za vključevanje begunskih otrok v vse šolske aktivnosti. Ker jezikovni tečaji niso vedno dovolj učinkoviti ali ne trajajo dovolj časa, se begunski otroci zaradi pomanjkanja znanja jezika sprejemne države težko vključijo v redni šolski sistem. Nekateri otroci opustijo šolanje, kar ima negativen vpliv na njihovo izobrazbo in osebni razvoj.

Begunski otroci, ki bivajo v sedmih evropskih državah, ki jih pokriva regionalno predstavništvo, imajo danes boljši dostop do izobraževanja, kot so ga imeli pred leti. Kljub temu pa še vedno obstajajo vrzeli pri zagotavljanju kvalitetne izobrazbe za vse otroke in mladostnike, ki v teh državah sedaj živijo.

UNHCR je zato oblikoval poseben projekt z namenom izboljšanja dostopa begunskih otrok in prosilcev za azil do primerne izobrazbe. V okviru tega projekta bo agencija skušala odkriti vrzeli in dobre prakse pri izvajanju izobraževalnih programov v srednjeevropskih državah, organizirala regionalno konferenco ter glede na končne ugotovitve oblikovala smernice, ki bodo v pomoč državnim organom in ostalim relevantnim institucijam.

UNHCR v srednji Evropi se zavzema tudi za izboljšanje nacionalnih politik in načinov njihovega izvajanja pri zagotavljanju dostopa begunskih otrok in prosilcev za azil do kakovostnega formalnega in neformalnega izobraževanja ter spodbuja oblikovanje ustreznih družbenih usmeritev, ki bodo preprečevale pojav diskriminacije in ksenofobije v družbi.