Urad generalnega inšpektorja

Urad generalnega inšpektorja (IGO) se nahaja v prostorih sedeža UNHCR v Ženevi in opravlja tri funkcije:

  • ocenjevanje uspešnosti upravljanja UNHCR, vključno z opredelitvijo ukrepov za preprečevanje slabega upravljanja in neracionalnega ravnanja z viri;
  • preiskovanje domnevnih kršitev zaposlenih, vključno z začasno zaposlenimi;
  • preiskovanje nasilnega ravnanja nad UNHCR-jevim osebjem in oviranja dela UNHCR, kot tudi drugih vrst incidentov, ki bi lahko negativno vplivali na ugled organizacije.

Če IGO med preiskavo ugotovi pomanjkljivosti v administrativni ali operativni politiki, smernicah, postopkih ali praksah, o tem poroča visokemu komisarju ali drugemu vodji in predlaga ustrezne ukrepe. IGO izvaja redne preglede delovanja organizacije UNHCR in njenih uradov po svetu, da bi se prepričal, da le-ti delujejo v skladu s predpisanimi pravili.

Preiskovalni oddelek Urada generalnega inšpektorja je pristojen za raziskovanje domnevnih kršitev pravic osebja UNHCR in je naslovnik za poročila o takih domnevnih kršitvah. Pri tem je naloga urada preiskovanje domnevnih kršitev, torej zbira in preučuje dokaze, in ne kaznovanje domnevnih