Suriyeli Mülteciler Bölgesel Müdahele Planı — RRP Türkiye Ortakları Ortak Basın Bildirisi

Suriyeli mültecilere yönelik Bölgesel Müdahale Planı 2014 yıl ortası revizyonu büyük bir fon açığına dikkat çekiyor.

Çatışmanın dördüncü yılında, bölgede şu anda 2.9 milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Suriyedeki durum dünyadaki en büyük yerinden edilme krizlerinden biri halini almıştır.

Suriyeli mültecilere yönelik kuruluşlar arası Suriye Bölgesel Müdahale Planı-RRP Türkiye bölümü, Türkiye ve UNHCR’nin liderliğinde, donör topluluğu, sivil toplum kuruluşları ve ortaklarıyla yakın işbirliği içerisinde; Türkiye, Birleşmiş Milletler’in yedi kuruluşu ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) yanı sıra mülteciler ve mültecilere ev sahibi halkın ortak işbirliğine dayanan bir çabadır.

2014 yılının tamamını kapsayan Bölgesel Müdahale Planı’nın 6. revizyonu; kazanımların, ihtiyaçların ve fon akışlarının ayrıntılı incelenmesiyle 155’ten fazla ortak tarafından gözden geçirilmiştir. Ortaklar, gereksinimleri 500 milyon ABD dolarından fazla azaltmak zorunda kalmış ve böylece bölge için bütçe gereksinimleri 2014 ikinci yarısı icin 3.74 milyar ABD doları olmuştur. Planda Türkiye’nin yıl başındaki gereksinimi olarak 522.379.683 ABD doları belirlenmişken, yıl ortası revizyonunun ardından gereksinim duyulan miktar 497.290.571 ABD doları olarak revize edilmiştir.

Önemli kazanımlar elde edilmiş olsa da, çok temel ve kritik açıklar devam etmekte ve ihtiyaçlar artmaktadır. RRP ortakları dalgalanmaların artmasını ve akının devamını öngörmektedir. RRP ortakları, Aralık 2014 itibariyle mülteci sayısının 3,59 milyona ulaşacağını tahmin etmektedir ve bu rakamın 1 milyonunun Türkiye’de kayıt altına alınması öngörülmektedir.

Donörlerin müdahale planına yaptığı cömert katkılara rağmen, RRP6 tüm ülkeler için yalnızca yüzde 30 oranında fonlanmıştır. Krizin boyutu göz önünde bulundurulunca, fonlanma seviyesinin % 30 oranında olması çok sayıda kritik önem taşıyan ihtiyacın karşılanamaması sonucunu doğurmaktadır.

Türkiye’nin ikinci en yüksek sayıda Suriyeli mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını belirtmek önemlidir; fakat Türkiye yalnızca yüzde 17 oranında fon almıştır. Bu oran Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında en düşük fonlanma seviyesidir (Bölgede Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan diğer ülkelerin fonlanma oranları şöyledir: Ürdün % 40, Lübnan % 33, Irak % 24 ve Mısır %23).

Türk makamları ülkedeki toplam Suriyeli sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu tahmin etmektedirler ve 2 Temmuz itibariyle Türkiye 795.500’den fazla kayıtlı Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayı bölgedeki Suriyeli mültecilerin % 28’ine karşılık gelmektedir.

Türkiye mülteci müdahalesine liderlik etmekte ve Türkiye’deki tüm Suriyelilere Geçici Koruma sağlamaktadır. Bugüne kadar, Türkiye 10 ilde yaklaşık 220.000 Suriyeliye ev sahipliği yapan 22 kamp kurmuş ve kamp dışında yaşayan yaklaşık 577.000 Suriyeliyi kaydetmiştir-bu rakam Türkiye’nin toplam kayıtlı Suriyeli mülteci nüfusunun % 72’sine karşılık gelmektedir. Kentsel alanlarda yaşayan artan Suriyeli mülteci nüfusunun acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yerel düzeyde önemli çaba harcanılmaktadır. Ülke çapında birçok şehir merkezinde mültecilerin kaydı devam etmektedir ve Suriyeli mülteci sayısının artmaya devam etmesi muhtemeldir.

Hem kamplarda hem de kamp dışında yaşayan Suriyeliler için sağlanan sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin yanı sıra; Türkiye gıda, barınma, eğitim ve kamplarda mesleki eğitimler de sağlamaktadır. Türkiye, Suriye müdahalesi için 3.5 milyar ABD doları değerinde harcama yapmıştır. Türkiye Suriyelilere koruma ve yardım sağlamaya devam edecektir; fakat Türkiye dayanışma göstergesi olarak ve kamplarda aynı düzeyde yardımın sürdürülebilmesi ve daha da önemlisi kentsel alanlarda hassas durumda olan Suriyelilere yardım sağlanılması için uluslararası topluluğa destek çağrısında bulunmaktadır.

RRP yoluyla Suriyeli mültecilere gerekli düzeyde insani yardımın sağlanmasının başarılamaması yalnızca Suriyeli her bir kız çocuk, kadın, erkek çocuk ve erkek için dramatik sonuçlar doğurmakla kalmayacak aynı zamanda nihai olarak bölgedeki barış ve güvenliğe daha yüksek bir tehdit teşkil edecektir.

Her bir mültecinin uluslararası standartlara uygun olarak temel koruma ve yardım ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için bugün yatırımda bulunmak Suriyelilerin ve tüm bölgenin geleceğine yatırım yapmaktır.

RRP’ye katılan Türkiye’deki Birleşmiş Milletler kuruluşları, Türkiye’nin Suriye krizine olan müdahalesine destek sağlayabilmesi amacıyla kendilerini en iyi şekilde konumlandırmaları için fonlamanın başlıca güçlük olmayı sürdürdüğünü vurgulamak ister. Birleşmiş Milletler kuruluşları, Türkiye ile dayanışma göstergesi ve sorumluluk paylaşımı olarak uluslararası topluluğa güçlü bir destek çağrısında bulunmaktadır.

Mobilize edilemeyen her 1 milyon ABD doları için:

  • 26.300 çocuk okul ve eğitime sürekli erişime sahip olmayacak, bu da çocuk işçiliği, erken yaşlarda yapılan evlilik riskini artıracak ve aynı zamanda suç içerikli faaliyetlere karışma, silahlı gruplara asker toplama ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma risk ihtimalini arttırabilecektir.
  • Hastalık ve ölüm oranını azaltmak için, bulaşıcı hastalıkların izlenmesi ve aşılamanın da dahil olduğu bulaşıcı hastalıklara müdahale yolları güçlendirilemeyecek, bu da ortalama 192.000 Suriyeli ve aynı zamanda ev sahibi halkı da etkileyecektir.
  • Kamplarda ya da kamp dışında yaşayan 26.000’den fazla Suriyeli su, temizlik ve hijyen olanaklarına ya da temizlik metaryellerine yetersiz düzeyde erişime sahip olacak, ki bu da kamplarda ve mültecilere ev sahibi halkta da bulaşıcı hastalıkların baş göstermesine neden olabilir.

 

Suriye acil durum müdahalesine ilişkin bilgi için: http://data.unhcr.org/syrianrefugees

Suriyeli Mülteciler Bölgesel Müdahele Planı— RRP Türkiye Ortakları Ortak Basın Bildirisi – Suriyeli mültecilere yönelik Bölgesel Müdahale Planı 2014 yıl ortası revizyonu büyük bir fon açığına dikkat çekiyor