Türkiye’nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi projesinin lansmanına ilişkin basın bildirisi

14 Eylül 2017, Ankara – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Avrupa Birliği (AB)’nin desteğiyle “Türkiye’nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi” projesini bugün başlatıyor. Söz konusu 2,7 milyon Euro değerindeki proje, Türkiye’yi etkin ve kurumsallaşmış bir ulusal iltica sistemi oluşturmaya yönelik çabalarında üç yılı aşkın bir süre boyunca destekleyecek. Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) olup, doğrudan faydalanıcısı ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)’dür.

Türkiye, üç milyonu aşkın Suriyeli mülteci ve farklı uyruklardan 320.000 mülteci ve sığınmacı ile hâlihazırda dünyada en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçen yıllar içerisinde mültecilerin kitlesel akınına, ihtiyaçların karşılanması bağlamında müdahale ederken; uluslararası koruma ihtiyacı içindeki herkesin hak, yetki ve yükümlülüklerine erişimlerini düzenleyen sağlam ve hak temelli bir iltica çerçevesi olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) yürürlüğe sokmuştur.

UNHCR Türkiye Temsilci Vekili Paolo Artini bahsi geçen projeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bugün başlattığımız proje, Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacılara koruma ve yardım sağlama konusunda Türkiye’yi desteklemeye yönelik çok iyi bir fırsat sunmaktadır”.

UNHCR, bu üç yıllık proje boyunca GİGM personelinin hem merkezi düzeyde hem de il düzeyinde kapasitesini geliştirmek üzere eğitimler, çalışma ziyaretleri ve saha ziyaretleri düzenleyecektir. Aynı zamanda standart çalışma usulleri ve bilgilendirme materyallerinin hazırlanmasının yanı sıra GİGM personeline uzaktan öğrenme olanağı tanımak amacıyla bir e-öğrenme platformunun geliştirilmesine de destek sağlayacaktır. GİGM ile yakın işbirliği içerisinde bu proje, yalnızca GİGM personelini değil, aynı zamanda Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelini ve buna ek olarak sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve barolara bağlı avukatları da hedefliyor. Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar, projenin nihai faydalanıcılarını oluşturuyor.

Dünyada en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye, cömertçe koruma ve yardım sağlayarak kriz bölgelerinden gelen çocuk, kadın ve erkek mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük bir sorumluluk üstlenmektedir.