Félix Schnyder (İsviçre): 1960–1965

“Uluslararası kuruluşların her alanda çabalarını daha fazla koordine etme yönündeki ihtiyacın altının çizildiği günümüzde; özellikle vurgulamak istediğim husus işbirliğinin önemidir.”

Félix Schnyder, UNICEF Yönetim Kurulu’na başkanlık etmiş olan İsviçreli bir diplomattır ve Yüksek Komiserliğe atanmadan önce İsviçre’nin Birleşmiş Milletler gözlemcisi olarak görev yapmıştır.

Schnyder, Cezayirli mültecilerin Tunus ve Fas’tan ülkelerine geri dönüşlerini denetlemiş olup; bu operasyon, UNHCR’nin büyük çaplı ülkeye geri dönüş ve yeniden entegrasyon operasyonlarındaki dahiliyetinin ilki olmuştur. Ayrıca, başta Büyük Göller bölgesindeki Ruandalı mültecilere yardım edilmesi olmak üzere, küresel mülteci krizleri sırasında hükümetler arasında aracılık yapmak için BM Genel Kurulu’nun desteğini almış ve 1967 Protokolü’nün kabul edilmesine giden süreci başlatmada önemli bir rol oynamıştır.

Félix Schnyder’in konuşmaları (İngilizce)