UNHCRi tähelepanekud Eesti seaduseelnõu kohta, mis käsitleb varjupaigataotlejate küsitlemise korda

ÜRO pagulasamet UNHCR on esitanud oma tähelepanekud Eesti valitsuse määruse eelnõu kohta, millega soovitakse kehtestada rahvusvahelise kaitse taotlejate intervjueerimise kord.

UNHCR tervitab Siseministeeriumi algatust ühtlustada Eesti menetlus ELi varjupaigamenetluse direktiivi standarditega. UNHCR soovitab siiski tagada, et varjupaigataotlejate küsitlusi viiks läbi üks ja ainus otsustav asutus, mis praegu Eestis nii ei ole.

Tähelepanekud leiab siit (inglise).

Page 1 of 5