Eurooppaan saapuvien pakolaisten ja maahanmuuttajien määrät vähenevät, mutta kaltoinkohtelusta ja kuolemantapauksista raportoidaan edelleen

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR:n äskettäin laatiman raportin mukaan Eurooppaan saapuneiden pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä on vähentynyt vuoden 2017 alkupuoliskolla

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR:n äskettäin laatiman raportin mukaan Eurooppaan saapuneiden pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä on vähentynyt vuoden 2017 alkupuoliskolla. Ilman käytössä olevia laillisia keinoja monet turvautuvat kuitenkin edelleen häikäilemättömiin ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan verkostoihin. Näin he ottavat kuoleman, vakavan kaltoinkohtelun, tai näiden molempien riskin.

Raportissa todetaan, että Välimeren ylitykset vähenivat voimakkaasti tämän vuoden alkupuoliskolla verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2016. Tämä johtui lähinnä siitä, että merireittiä Turkista Kreikkaan käyttävien ihmisten määrä väheni 94 prosenttia. Pohjois-Afrikan ja Italian väliset ylitykset ovat pysytelleet suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna (83 752 henkilöä kesäkuun lopussa ja vähemmän saapujia sen jälkeen).

Huolimatta saapujien määrän vähenemisestä Eurooppaan pyrkivien todennäköisyys kuolla on edelleen hälyttävän korkea. Raportissa todetaan, että arviolta 2 533 ihmistä kuoli tai katosi merellä, ja vähintään 40 kuoli maareiteillä Euroopan rajoilla tai niiden lähellä. Koska useimmat ihmiset matkustavat salaa, tällaisia ​​tietoja on vaikea vahvistaa, ja näitä arvioita pidetään varovaisina. Väkivalta ja kaltoinkohtelu on yleistä matkan varrella, etenkin Libyassa.

“Pyrkimykset vähentää Eurooppaan saapuvien pakolaisten ja maahanmuuttajien määrää ilman, että samalla pyritään rakentamaan rauhaa, kehitystä ja turvallisia reittejä, ovat moraalisesti kestämättömiä”, pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi toteaa. “Meillä ei ole varaa jättää huomiotta kaltoinkohtelua pelkästään siksi, että se tapahtuu poissa näköpiiristämme.”

Raportissa todetaan, että monet maahanmuuttajista ja pakolaisista, jotka ovat saapuneet Italiaan Libyasta, ovat selvinneet hengissä vaarallisista aavikon ylityksistä ja kaltoinkohtelusta kuten seksuaalisesta väkivallasta, kidutuksesta ja sieppauksista lunnaita varten. Merimatkalla Italiaan kuoleman riski on 1/39.

Ja vaikka monet taittavat matkan toimeentulon etsimiseksi, tuhannet muut pakenevat kotimaassaan tapahtuvaa väkivaltaa tai vainoa. Vuoden alkupuoliskolla Italiaan saapui 11 400 lasta, joiden mukana ei ollut huoltajaa tai jotka olivat joutuneet erilleen perheistään. Monet saapuneet henkilöt, myös lapset, olivat seksuaalisen väkivallan tai ihmiskaupan uhreja. Kaiken kaikkiaan yli 40 prosenttia Italiassa olevista turvapaikanhakijoista sai jonkinlaista suojelua tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana.

UNHCR:n raportissa näkyy myös Espanjaan saapuneiden ihmisten määrän kohoaminen. 9 500 ihmistä saapui maahan tammikuun alusta lukien, pääasiassa meritse, kun vuoden 2016 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana maahan saapui 4 936 ihmistä.

Maalla tapahtuva liike jatkui vuoden 2017 alkupuoliskolla Euroopassa, vaikka se oli paljon vähäisempää kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kreikasta ja Bulgariasta luvattomasti eteenpäin liikkuvat ihmiset ovat ilmoittaneet kaltoinkohtelusta salakuljettajien käsissä. He ovat kertoneet myös joutuneensa hakatuksi ja heidän mukaansa poliisikoiria on usutettu heidän kimppuunsa. Lisäksi on ilmoitettu ryöstöistä ja salakuljettajien kiristystarkoituksessa tekemistä sieppauksista.

Raportointijakson aikana UNHCR ja sen kumppanit saivat edelleen tietoonsa väitteitä valtion viranomaisten toteuttamista välittömistä palautuksista Bulgariassa, Kroatiassa, Kreikassa, Unkarissa, Romaniassa, Serbiassa, Espanjassa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. On myös raportoitu, että turvapaikkamenettelyyn ei ole päästetty, ja joissakin tapauksissa on esitetty väitteitä väkivallasta. Vaikka jotkin valtiot ovat ryhtyneet toimiin tällaiseen toimintaan puuttumiseksi, esimerkiksi selvittämällä väitteitä rajoilla tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista, raportissa todetaan, että lisätoimenpiteitä tarvitaan.

Raportissa todetaan, että edelleen tarvitaan sitoutumista suojelun ja ratkaisujen turvaamiseksi, myös liikkeellä oleville henkilöille ennen kuin he päätyvät Libyaan, sekä konkreettisia toimia salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi. Näihin toimenpiteisiin on yhdistettävä enemmän turvallisia ja laillisia reittejä, mukaan lukien uudelleensijoittamisen lisääminen ja perheenyhdistämisen helpottaminen. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme suojella pakolaisia ​​ja maahanmuuttajia rikollisverkostoilta, vähentää salakuljettajiin turvautumista ja vähentää edelleen kaltoinkohtelua ja kuolemantapauksia.

LOPPU

* Raportti on saatavilla täältä: https://goo.gl/94gSo8