Pabėgėlių į Europą atvyksta mažiau, bet mirtis ir smurtas tebesiaučia

Naujas Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) parengtas pranešimas rodo, kad per pirmąjį 2017 m. pusmetį į Europą atvykstančių pabėgėlių ir migrantų skaičius sumažėjo.

Naujas Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) parengtas pranešimas rodo, kad per pirmąjį 2017 m. pusmetį į Europą atvykstančių pabėgėlių ir migrantų skaičius sumažėjo. Tačiau daugelis žmonių, negalėdami naudotis teisėtais kelionės būdais, vis dar keliauja su amoraliais kontrabandininkais ir prekiautojais žmonėmis, rizikuodami gyvybe, laisve ar sveikata.

Pranešime teigiama, kad pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su pirmaisiais šešiais 2016 m. mėnesiais, daug mažiau žmonių kirto Viduržemio jūrą: iš Turkijos į Graikiją jūra plaukiančių žmonių sumažėjo 94 proc. O keliaujančių iš Šiaurės Afrikos į Italiją tebėra maždaug tiek pat, kiek pernai (iki birželio pabaigos 83 752 žmonės, o vėliau atvyksta vis mažiau).

Nepaisant to, kad atvykstančiųjų mažėja, tikimybė, kad bandydamas pasiekti Europą žmogus žus, vis dar labai didelė. Pranešime nurodoma, kad jūroje žuvo arba dingo 2 253 žmonės, o mažiausiai 40 mirė keliaudami sausuma Europos pasienyje ar netoli jo. Kadangi dauguma žmonių keliauja neteisėtai, tokią informaciją sunku patvirtinti, todėl šie skaičiai tikrai neperdėti. Smurtas ir prievarta kelionės metu, ypač Libijoje, yra įprastas dalykas.

„Morališkai nepateisinama imtis priemonių, kuriomis siekiama mažinti į Europą atvykstančių pabėgėlių ir migrantų skaičių, ir nesiekti taikos, vystymosi ir saugių kelionės būdų užtikrinimo“, – teigia Vyriausiasis pabėgėlių komisaras Filipas Grandis (Filippo Grandi). – „Negalime apsimesti, kad nėra smurto, kuris tikrai vyksta, vien dėl to, kad jo nematome savo akimis.“

Pranešime teigiama, kad daug migrantų ir pabėgėlių, kurie pateko į Italiją iš Libijos, išgyveno pavojingą kelionę per dykumą ir smurtą – seksualinę prievartą, kankinimus ir pagrobimus už išpirką. Tikimybė žūti jūroje pakeliui į Italiją yra 1 iš 39.

Ir nors daugelio keliaujančiųjų tikslas – rasti pragyvenimo šaltinį, tūkstančiai kitų bėga nuo smurto gimtojoje šalyje arba persekiojimo. Apie 11,4 tūkst. pasiekusiųjų Italiją per pirmąjį pusmetį – suaugusiųjų nelydimi ar nuo šeimos atskirti vaikai. Daugybė atvykėlių, tarp jų ir vaikai, – seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis aukos. Nuo sausio iki birželio mėn. apsauga suteikta iš viso daugiau kaip 40 proc. Italijos prieglobsčio prašytojų.

UNHCR pranešime taip pat nurodoma, kad padidėjo atvykstančių į Ispaniją skaičius: nuo sausio pradžios į šalį atvyko 9 500 žmonių, daugiausia jūra, o per pirmuosius šešis 2016 m. mėnesius atvykusių buvo 4 936.

Per pirmąjį 2017 m. pusmetį judėjimas vyko ir Europos sausuma, nors keliaujančiųjų skaičius buvo daug mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Iš Graikijos ir Bulgarijos neteisėtai keliavę žmonės papasakojo, kaip prieš juos smurtavo kontrabandininkai, kaip jie buvo mušami ir pjudomi policijos šunimis. Be to, pranešama apie apiplėšimus ir turto prievartavimą kontrabandininkams grobiant žmones.

Per pranešime minimą laikotarpį UNHCR ir jos partneriai ir toliau gaudavo informacijos apie tai, kad valstybių, įskaitant Bulgariją, Kroatiją, Graikiją, Vengriją, Rumuniją, Serbiją, Ispaniją ir buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, institucijos nustumia pabėgėlius atgal už savo sienos. Gauta pranešimų ir apie tai, kad buvo neleista pasinaudoti prieglobsčio prašymo procedūromis, įtariama, kad būta smurto panaudojimo atvejų. Nors kai kurios valstybės ėmėsi priemonių, kad to daugiau nebebūtų, pavyzdžiui pradėjo tirti įtariamus žmogaus teisių pažeidimus pasienyje, pranešime teigiama, kad reikia imtis papildomų veiksmų.

Pažymima, kad reikia iš naujo įgyvendinti įsipareigojimus užtikrinti atvykusiųjų ir atvykstančiųjų apsaugą bei priemones jiems dar nepasiekus Libijos, ir imtis konkrečių kovos su kontrabanda ir prekyba žmonėmis veiksmų. Drauge su šiomis priemonėmis privaloma užtikrinti saugesnius, teisėtus kelionės būdus, taip pat padidinti į kitas šalis perkeliamų asmenų skaičių ir sudaryti sąlygas išdraskytoms šeimoms vėl susijungti. Tai nepaprastai svarbu, jei norime apsaugoti pabėgėlius ir migrantus nuo nusikaltėlių tinklų, mažinti jų priklausomybę nuo kontrabandininkų, sumažinti tolimesnį smurtą ir mirties atvejų skaičių.

* Pranešimą galima rasti https://goo.gl/94gSo8