Mens færre flygtninge og migranter ankommer til Europa, fortsætter meldinger om overgreb og dødsfald

Til trods for at færre ankommer til Europa, er risikoen for at miste livet på havet stadig alarmerende høj.

Genève, den 24. august 2017

En nyligt udarbejdet rapport fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, viser et fald i antallet af flygtninge og migranter, der ankom til Europa i første halvdel af 2017. Men uden lovlige muligheder til rådighed er mange stadig nødsaget til at blive transporteret af hensynsløse menneskesmuglere og menneskehandelsnetværk og hermed risikere død, alvorlige overgreb eller begge dele.

Rapporten oplyser, at det samlede antal overfarter over Middelhavet faldt kraftigt i første halvdel af i år i forhold til samme periode i 2016, hovedsagelig på grund af et fald på 94% af personer, der benyttede havruten fra Tyrkiet til Grækenland. I mellemtiden er overfarter fra Nordafrika til Italien forblevet på samme niveau som sidste år (83.752 personer ultimo juni og et lavere antal ankomster siden da).

Trods det faldende antal ankomster er risikoen for at miste livet for de mennesker, der søger at nå Europa, stadig alarmerende høj. Ifølge rapporten er et anslået antal på 2.253 mennesker døde eller forsvundet til havs, og mindst 40 personer har mistet livet på landruter ved eller nær europæiske grænser. Da de fleste rejser illegalt, er sådanne oplysninger svære at bekræfte, og estimaterne må betragtes som et konservativt skøn. Vold og overgreb undervejs på rejserne, især i Libyen, er meget udbredt.

“At træffe foranstaltninger til at reducere antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa, uden samtidig at styrke fredsmægling, udviklingsarbejde og sikre adgangsveje er moralsk uacceptabelt,” siger Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi. “Vi kan ikke tillade os at ignorere overgreb, der helt tydeligt finder sted, blot fordi det sker uden for vores synsvidde.”

Rapporten oplyser, at mange af de migranter og flygtninge, der er nået til Italien fra Libyen, har overlevet farlige transporter gennem ørkenen samt overgreb, der omfatter seksuel vold, tortur og bortførelser for løsepenge. Til havs er risikoen for at dø på vej til Italien én ud af 39.

Og mens mange, der sætter ud på disse rejser, gør det i søgen efter bedre levevilkår, flygter tusindvis fra forfølgelse eller vold i deres hjemlande. Omkring 11.400 af de, der nåede Italien i årets første halvår, var uledsagede børn eller børn, som var adskilt fra deres familier. Mange af de ankomne, herunder børn, var ofre for seksuel vold eller menneskehandel. I alt var over 40 procent af asylansøgerne i Italien fra januar til juni berettigede til en form for beskyttelse.

“Vi kan ikke tillade os at ignorere overgreb, der helt tydeligt finder sted, blot fordi det sker uden for vores synsvidde.”

Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi

UNHCRs rapport viser også en stigning i antallet af ankomster til Spanien med 9.500 mennesker, der nåede landet siden begyndelsen af ​​januar, hovedsagelig over havet, sammenlignet med de 4.936, der ankom i første halvår af 2016.

Til lands fortsatte bevægelserne gennem Europa i første halvdel af 2017, omend på et meget reduceret niveau i forhold til samme periode sidste år. Mennesker, der rejste illegalt videre fra Grækenland og Bulgarien, rapporterede om overgreb fra smuglere, såvel som at blive slået og angrebet af politihunde. Derudover var der meldinger om røverier og kidnapninger, udført af smuglere med henblik på afpresning.

I den rapporterede periode modtog UNHCR og partnere fortsat beskyldninger om tilbageholdelser, udøvet af statslige myndigheder, herunder i Bulgarien, Kroatien, Grækenland, Ungarn, Rumænien, Serbien, Spanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Der er også modtaget rapporter om, at adgang til asylprocedurer er blev nægtet, og i nogle tilfælde beskyldninger om vold. Selvom nogle lande har taget initiativ til at imødegå sådanne handlinger, f.eks. gennem undersøgelser af beskyldninger om krænkelser af menneskerettighederne ved grænseovergange, noteres det i rapporten, at der er behov for yderligere foranstaltninger.

Rapporten fastslår, at der er behov for et fornyet engagement for at sikre beskyttelse og løsninger, herunder for de mennesker, der er på farten, før de når Libyen. Og der er behov for konkrete skridt til at håndtere smugling og menneskehandel. Disse foranstaltninger skal kombineres med mere sikre og retlige procedurer, herunder en øget genbosættelse og lettere adgang til familiesammenføring. Dette er afgørende, hvis vi vil beskytte flygtninge og migranter mod kriminelle netværk, reducere afhængigheden af ​​smuglere, samt reducere yderligere overgreb og dødsfald.

* Rapporten er tilgængelig her: https://goo.gl/94gSo8