Mens flyktningestrømmen og innvandring til Europa har avttatt noe, strømmer det fortsatt inn rapporter om mishandling og dødsfall

En nylig utarbeidet rapport fra UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, viser en nedgang i antall flyktninger og migranter som kommer til Europa i første halvdel av 2017

En nylig utarbeidet rapport fra UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, viser en nedgang i antall flyktninger og migranter som kommer til Europa i første halvdel av 2017. Mangelen på juridiske midler gjør att mange tyr til hensynsløse menneskesmuglere for å få gjennomført reisen, og ender ofte opp som offer for menneskehandel, med høy risiko for død, alvorlig mishandling eller begge deler.

Rapporten viser at det totale antall som krysset Middelhavet falt kraftig i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i 2016 – hovedsakelig på grunn av at antallet som bruker sjøruten fra Tyrkia til Hellas har sunket med 94%. I mellomtiden har antall overfarter fra Nord-Afrika til Italia holdt seg på omtrent samme nivå som i fjor (83 752 personer ved utgangen av juni, og færre etter det).

Til tross for reduksjonen i antall ankomster er sannsynligheten for å dø blant dem som forsøker å komme seg til Europa fortsatt alarmerende høyt. Ifølge rapportens estimater har 2 253 mennesker druknet eller er savnet til sjøs, og minst 40 døde på landruter ved eller nær europeiske grenser. Ettersom de fleste reiser gjennomføres ulovlig er tallene vanskelig å få bekreftet, og estimatene regnes derfor for å være et forsiktig anslag. Vold og mishandling under reisen florerer, spesielt i Libya.

– Å sette inn tiltak for å redusere antall flyktninger og innvandrere som kommer til Europa, uten samtidig å sette opp fredsskapende, utviklingsmessige og trygge veier, er moralsk uakseptabelt, sier flyktningkommissør Filippo Grandi. “Vi har ikke råd til å ignorere mishandling som helt klart forekommer, fordi de finner sted utenfor vår synsvinkel».

Rapporten viser at mange av innvandrerne og flyktningene som har kommet til Italia fra Libya har overlevd farlige ørkenvandringer, og mishandling som inkluderer seksuell vold, tortur og bortføringer for løsepenger. På havet er risikoen for å dø i løpet av overfarten til Italia 1 til 39.

Mens mange som gjennomfører reisen gjør det i søken etter et levebrød, flykter tusenvis fra vold eller forfølgelse i hjemlandet. Omtrent 11 400 av dem som nådde Italia i første halvår av 2016 var barn uten ledsager eller som hadde kommet bort fra sine familier. Mange av de ankomne, blant dem barn, hadde blitt ofre for seksuell vold eller menneskehandel. I alt kvalifiserte over 40 prosent av asylsøkere som ankom Italia mellom januar og juni til beskyttelse av ett eller annet slag.

UNHCRs rapport viser også en økning i antall ankomster til Spania, med 9 500 personer som ankom landet siden begynnelsen av januar, hovedsakelig til sjøs, sammenlignet med de 4 936 som ankom i løpet av første halvår av 2016.

Til lands fortsatte forflytninger over hele Europa i første halvdel av 2017, men på et vesentlig lavere nivå i forhold til samme periode i fjor. Folk som fortsatte reisen uregulert fra Hellas og Bulgaria kunne rapportere om mishandling fra menneskesmuglere, slag mot kroppen og angrep fra politihunder. I tillegg var det rapporter om ran og tilfeller der menneskesmuglere kidnappet mennesker for å få løsepenger.

I løpet av perioden rapporten tar for seg mottok UNHCR og deres samarbeidspartnere en rekke påstander om at statlige myndigheter avviser ankomne i det det ankommer landegrensen, blant annet i Bulgaria, Kroatia, Hellas, Ungarn, Romania, Serbia, Spania og Republikken Makedonia. Det var også rapportert om bruk av vold i forbindelse med grensekryssning, og om tilfeller der individer har blitt nektet tilgang til asylprosedyrer. Selv om enkelte stater har satt inn tiltak for åredusere forekomsten av slike hendelser, eksempelvis gjennom å undersøke påstander om menneskerettighetsbrudd ved landegrensene, bemerkes det i rapporten at det er behov for ytterligere tiltak.

Rapporten påpeker at det er nødvendig med fornyet engasjement for å sikre beskyttelse og bedre løsninger, også for de som migrerer og som ennå ikke har nådd Libya. Det må også innsettes konkrete tiltak for å adressere menneskesmugling og menneskehandel. Disse tiltakene må kombineres med tryggere og bedre juridiske metoder, blant annet gjennom økt gjenbosetning og bedre tilrettelegging for familiegjenforening. Dette er avgjørende tiltak for å beskytte flyktninger og innvandrere fra kriminelle nettverk, redusere avhengigheten av menneskesmuglere og for å redusere forekomsten av mishandling og dødsfall.

* Rapporten er tilgjengelig her: https://goo.gl/94gSo8