Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 

Global Compact on Refugees

En historisk aftale for verdens flygtninge

I 2018 blev verden enig om en ny vej frem for flygtninge og deres værter. Den globale aftale, Global Compact on Refugees, har til formål at forbedre den internationale respons på nye og eksisterende flygtningesituationer, samt sikre, at flygtninge og de lande og samfund, der huser dem, får den støtte, de har brug for.

De nordiske og baltiske lande har været stærke og engagerede tilhængere af Global Compact on Refugees fra begyndelsen. Ved verdens første Global Refugee Forum i 2019 afgav landene i regionen en lang række vigtige løfter, der bidrager med afgørende initiativer, partnerskaber og finansiel støtte – og de demonstrerede hermed deres engagement i at realisere målsætningerne i den nye globale flygtningeaftale.

Global Compact on Refugees (Den Globale Flygtningeaftale)

Den 17. december 2018 stadfæstede FN’s Generalforsamling den globale flygtningeaftale, Global Compact on Refugees, der var udarbejdet efter to års omfattende konsultationer, ledet af UNHCR, med medlemsstater, internationale organisationer, flygtninge, civilsamfundet, den private sektor og eksperter.

Global Compact on Refugees er en rammeaftale for en mere forudsigelig og retfærdig ansvarsdeling, der anerkender, at en bæredygtig løsning på flygtningesituationer ikke kan opnås uden internationalt samarbejde. Aftalen giver en plan for regeringer, internationale organisationer og andre aktører for at sikre, at værtssamfund får den støtte, de har brug for, og at flygtninge kan leve produktive liv. Aftalen udgør en unik mulighed for at transformere det globale respons på flygtningesituationer – til gavn for både flygtninge og de samfund, der huser dem.

De fire hovedmålsætninger i Global Compact on Refugees er:

  • Lette presset på værtslandene;
  • Fremme flygtninges selvstændighed og selvhjulpenhed;
  • Øge adgangen til løsninger i sikre tredjelande;
  • Støtte forhold i oprindelseslande, så flere flygtninge frivilligt kan vende hjem på sikker og værdig måde.

Global Compact on Refugees er udviklet på baggrund af den afgørende New York Erklæring om flygtninge og migranter fra 2016, der opstillede en vision for en mere omfattende og jævnbyrdig respons på flygtningekriser.

Få mere viden om Global Compact on Refugees

Digital platform

På den digitale platform for Global Compact on Refugees kan du få et overblik over tilsagn og løfter, følge fremskridtene samt udforske gode erfaringer og praksis.

UNHCR's kvik-guide

Få kendskab til de grundlæggende principper og hovedpunkter i Global Compact on Refugees med denne Q&A fra UNHCR (engelsk).

Aftale-teksten

Læs den fulde aftaletekst af Global Compact on Refugees i dette dokument. 

Flygtningetopmødet Global Refugee Forum

I december 2019 mødtes statsledere, ministre, civilsamfundet, internationale organisationer, den private sektor, den akademiske verden, flygtninge og en lang række andre aktører i det første, historiske Global Refugee Forum. 

Formålet med dette flygtningetopmøde, der skal afholdes hvert fjerde år fremadrettet, var at mobilisere handling og konkrete løfter til at støtte en bedre global respons på flygtninge – og omdanne målsætningerne i Global Compact on Refugees til håndgribelige resultater for flygtninge og de samfund, der huser dem.

Resultatet var mere end 1.400 konkrete løfter om solidaritet og inklusion – finansielle, tekniske, politiske og innovative tilsagn om nye partnerskaber, initiativer og praksis. I alt 107 løfter kom fra regeringer og andre aktører i de nordiske og baltiske lande.

På trods af de begrænsninger og udfordringer, som coronapandemien udgør, er udrulningen af ​​mange løfter allerede i gang, og i december 2021 vil UNHCR være vært for et topmøde, der skal gøre status, identificere mangler og fremme yderligere fremskridt.

Mere informationom resultaterne i rapporten: “Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Nyheder om Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum